Show simple item record

dc.contributor.authorЛарікова, Тетяна Віталіївнаuk
dc.contributor.authorLarikova, Tetiana Vitaliyiivnaen
dc.contributor.authorЛарикова, Татьяна Витальевнаru
dc.contributor.authorШилко, Ірина Сергіївнаuk
dc.contributor.authorShilko, Irina Sergeevnaen
dc.contributor.authorШилко, Ирина Сергеевнаru
dc.date.accessioned2016-05-13T08:30:01Z
dc.date.available2016-05-13T08:30:01Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationЛарікова Т. В. Первинна організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: відправні положення та вектори / Т. В. Ларікова, І. С. Шилко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 2. – С. 225–238.uk
dc.identifier.issn2310-9734
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/17510
dc.description.abstractУ статті досліджено основні положення формування первинної організації бухгалтерського обліку, обґрунтовано необхідність у формуванні окремого Положення про організацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах, зміст якого включатиме три розділі: первинної, поточної та підсумкової організації бухгалтерського обліку. Окреслено характеристику кожного етапу за такими розділами: складові, виконавці, хто перевіряє, хто затверджує. Детально окреслено зміст етапу первинної організації бухгалтерського обліку за яким закріплено визначення організаційної форми бухгалтерського обліку, визначення форм бухгалтерського обліку, розробку робочого плану рахунків, організацію забезпечення технології процесу бухгалтерського обліку, зокрема: інформаційне, технічне та методологічне забезпечення. Окреслено характеристику складових первинної організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах.uk
dc.description.abstractThe article researches the basis of the primary organization of accounting procedures. The necessity of the Budget organization accounting procedures regulation creation is grounded. The document will include three parts: primary, current and final accounting procedures. Each stage of accounting procedures is characterized by the main components of the stage, performers, who check and approve. The content of the primary stage of the organization of accounting procedures is examined. It includes: the definition of the accounting organizational forms; the definition of accounting forms; the formulation of the chart of accounts; the existence of the accounting technology (information, technical and methodological support). The components of the primary organization of accounting procedures in budget institutions are characterized.en
dc.description.abstractВ статье исследованы основные положения формирования первичной организации бухгалтерского учета, обоснована необходимость в формировании отдельного Положения об организации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, содержание которого будет включать три разделе: первичной, текущей и итоговой организации бухгалтерского учета. Определена характеристика каждого этапа по следующим разделам: составляющие, исполнители, кто проверяет, кто утверждает. Подробно очерчено содержание этапа первичной организации бухгалтерского учета за которым закреплено составляющие: определение организационной формы бухгалтерского учета, определения форм бухгалтерского учета, разработку рабочего плана счетов, организации обеспечения технологии процесса бухгалтерского учета, в частности: информационное, техническое и методологическое обеспечение. Определены характеристику составляющих первичной организации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectпервинна організаціяuk
dc.subjectбухгалтерський облікuk
dc.subjectоблікова політикаuk
dc.subjectформи бухгалтерського облікуuk
dc.subjectробочий план рахунківuk
dc.subjectтехнологіяuk
dc.subjectprimary organizationen
dc.subjectaccountingen
dc.subjectaccounting policyen
dc.subjectaccounting formsen
dc.subjectchart of accountsen
dc.subjecttechnologyen
dc.subjectпервичная организацияru
dc.subjectбухгалтерский учетru
dc.subjectучетная политикаru
dc.subjectформы бухгалтерского учетаru
dc.subjectрабочий план счетовru
dc.subjectтехнологияru
dc.titleПервинна організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: відправні положення та векториuk
dc.title.alternativeThe primary organization of accounting in budgetary institutions, starting terms and vectorsen
dc.title.alternativeПервичная организации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях: отправные положения и векторыru
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc657.1:658.115uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record