Show simple item record

dc.contributor.authorКругляк, Мирослава Іванівнаuk
dc.contributor.authorKruglyak, Myroslavaen
dc.date.accessioned2016-05-24T11:21:57Z
dc.date.accessioned2021-01-20T11:01:30Z
dc.date.available2016-05-24T11:21:57Z
dc.date.available2021-01-20T11:01:30Z
dc.date.issued2016-03
dc.identifier.citationКругляк М. І. Критичне мислення як необхідний елемент сучасної освіти / М. І. Кругляк // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю, (Київ, 2–3 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот, Т. В. Гуть. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 327.uk
dc.identifier.issn978-966-926-089-5
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/17741
dc.description.abstractУ тезах обґрунтовується необхідність запровадження курсу критичного мислення як обов’язкової складової частини сучасної освіти.uk
dc.description.abstractThe abstracts justify the need of introducing the course of critical thinking as a compulsory component of modern education.en
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectкритичне мисленняuk
dc.subjectрефлексіяuk
dc.subjectосмислення інформаціїuk
dc.subjectаналіз аргументаціїuk
dc.subjectмодернізація освітиuk
dc.subjectсritical thinkingen
dc.subjectreflectionen
dc.subjectcomprehension of informationen
dc.subjectanalysis of argumentationen
dc.subjectmodernization of educationen
dc.titleКритичне мислення як необхідний елемент сучасної освітиuk
dc.title.alternativeCritical thinking as a necessary element of modern educationen
dc.typeArticleen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record