Show simple item record

dc.contributor.authorКоценко, Катерина Федорівна
dc.contributor.authorАблова, Олена Костянтинівна
dc.date.accessioned2012-07-06T10:16:56Z
dc.date.available2012-07-06T10:16:56Z
dc.date.issued2011-10-24
dc.identifier.citationКоценко К. Ф. Управління природокористуванням: види та роль у забезпеченні стійкого регіонального розвитку / К. Ф. Коценко, О. К. Аблова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. – С. 638–645.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1828
dc.description.abstractРозглянуто механізм управління природокористуванням та його основні важелі. Виділено специфіку жорсткого та пом’якшеного управління природокористуванням. Запропоновано специфіку організації управління природокористуванням через взаємодію підходів, інформації та сценарію.uk
dc.description.abstractThe article considers the mechanism of environmental management, and its main levers. Stands out the specifics of a hard and smooth management of the environment. It is proposed specific organization of environmental management through the interaction approaches, information and scenario.
dc.description.abstractРассматривается механизм управления природопользованием и его основные рычаги. Выделяется специфика жесткого и смягченного управления природопользованием. Предлагается специфика организации управления природопользованием через взаимодействие подходов, информации и сценария.
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectМеханізм та важелі управління природокористуваннямuk
dc.subjectжорстке та пом’якшене управлінняuk
dc.subjectпозитивний та нормативний підходиuk
dc.subjectекологічні витратиuk
dc.subjectmechanism and the levers of management of the environment
dc.subjectrigid and mitigated the management
dc.subjectpositive and normative approaches
dc.subjectenvironmental costs
dc.subjectмеханизм и рычаги управления природопользованием
dc.subjectжесткое и смягченное управления
dc.subjectпозитивный и нормативный подходы
dc.subjectэкологические затраты
dc.titleУправління природокористуванням: види та роль у забезпеченні стійкого регіонального розвиткуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc502:65.0(075.8)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record