Now showing items 1-20 of 36

  • Соціальна орієнтація економічного розвитку: об’єктивна необхідність, сутність, функції 

   Бєляєв, Олександр Олександрович; Беляев, Александр Александрович; Кириленко, Володимир Іванович; Кириленко, Владимир Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   В статті дана характеристика необхідності, сутності, функцій та принципів соціалізації сучасного економічного розвитку. Розкрито зміст процесів соціальної спрямованості господарського механізму, економічної безпеки та інвестицій.
  • Концептуальні підходи до управління вартістю підприємства 

   Рєпіна, Інна Миколаївна; Репина, Инна Николаевна; Коваленко, Антон Дмитрович; Коваленко, Антон Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Стаття присвячена огляду концептуальних підходів до управління вартістю підприємства та факторів впливу на неї. Наведено результати аналізу принципів управління вартістю. Обґрунтовано формування системи показників для ...
  • Вплив розвитку роздрібної торгівлі на формування маркетингових каналів на ринку побутової електротехніки 

   Непша, Павло Вікторович; Непша, Павел Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Дослідженням розвитку маркетингових каналів побутової техніки в Україні присвячено відносно небагато наукових праць, що передовсім зумовлено непрозорістю ринку побутової техніки та електроніки. Однак добре відомо, що в ...
  • Нематеріальні активи як чинник впливу на оцінку ринкової вартості страхової компанії 

   Коротенко, С. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   В статті розглянуті теоретичні та практичні аспекти ринкової оцінки вартості компанії на засадах маркетингу.
  • Крос-культурний контекст інноваційної культури в сучасних інтеграційних процесах глобального світу 

   Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Lyudmyla; Петрашко, Людмила Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Розглянуті актуальні питанні крос-культурного впливу на формування інноваційної культури компаній у сучасних інтеграційних процесах глобального світу. Крос-культурний контекст передбачає різні сприйняття джерел інновації, ...
  • Необхідність та особливості управління працею в ринковій економічні системі 

   Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Обґрунтовано необхідність формування системи управління працею, адекватної ринковим умовам. Розкрито фактори, що впливають на управління працею в постіндустріальній економіці. Визначено головні ознаки нової парадигми системи ...
  • Моделювання трансакційних витрат в умовах економічної інтеграції 

   Вергуненко, М. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   В статті проведено дослідження основних факторів, що впливають на рівень трансакційних витрат на макроекономічному рівні. Обґрунтовано методичні підходи щодо виміру трансакційних витрат на макрорівні, розроблено ...
  • Організація та інформаційне забезпечення аналізу давальницьких операцій 

   Кіляр, Олександра Романівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Розглянуто погляди науковців та основні методичні засади щодо проведення економічного аналізу операцій з давальницькою сировиною. Охарактеризовано розподіл аналітичної роботи на підприємстві шляхом виокремлення різних ...
  • Про динаміку неформальної економічної популяції 

   Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Розглянуті більш загальні, ніж відомі в літературі, математичні моделі (ММ) динаміки неформальної економічної популяції. На підґрунті їх аналізу описано сценарії розвитку подій.
  • Розвиток інтеграційних процесів у банківській системі України як основа складання консолідованої фінансової звітності банків 

   Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У статті освітлені питання законодавчого регулювання процесів формування банківських об’єднань в Україні, проведений аналіз динаміки довгострокових інвестицій банків в асоційовані і дочірні компанії, а також аналіз ...
  • Трансформація елементу методу бухгалтерського обліку документація у комп’ютерному середовищі 

   Осмятченко, Володимир Олександрович; Осмятченко, Владимир Александрович; Шевчук, В. Є. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   В статті розглянуто поняття документу та документообігу, а також досліджено як змінюється елемент методу бухгалтерського обліку Документація у комп’ютерній бухгалтерії. Визначено місце трансформації елементу методу ...
  • Удосконалення обліку капітальних інвестицій еконологічного спрямування на промислових підприємствах 

   Ізмайлов, Я. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Розкрито сутність і умови визнання в бухгалтерському обліку капітальних інвестицій екологічного спрямування. Запропоновано методику обліку капітальних інвестицій на природоохоронні цілі через формування й використання фонду ...
  • Тенденції формування інноваційного забезпечення розвитку підприємств фармацевтичної галузі України 

   Щегель, Світлана Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Стаття присвячена актуальній проблемі, оскільки фармацевтична галузь у світі є однією з найбільш наукоємних і вносить чималий вклад у забезпечення інноваційного розвитку провідних країн. Україна володіє потужнім потенціалом ...
  • Напрямки трансформації та зростання економіки 

   Силантьєв, Сергій Олексійович; Силантьев, Сергей Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У представленій статті приведено аналіз сучасних напрямів трансформації секторів економіки за останні 50 років з використанням глобальних індустріальних стандартів класифікації. У якості критерію аналізу використовується ...
  • Аналіз суперчностей номінального іреального економічного відтворення у постіндустріальному суспільстві 

   Матусевич, К. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   В статті розглядаються джерела та механізм суперечностей у відтворенні сучасного постіндустріального суспільства, що пов’язані із розбіжностями між номінальним уявленням про мету і пріоритети економічного розвитку і ...
  • Управління ризиками при інвестуванні 

   Ігнатенко, А. В.; Кабанов, В. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Дана стаття присвячена покращенню якості управління ризиками при інвестуванні. Розглянуті такі поняття, як вартість ризику та ступінь ризику, а також усі види інвестиційного ризику. Висвітлено основні елементи та методи ...
  • Методи регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності 

   Яценко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У статті висвітлюються теоретичні питання регулювання інноваційно-інвестиційною діяльністю. Розглядається сутність основних методів регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності.
  • Соціально-економічні прояви ефективності сфери освітніх послуг 

   Козарезенко, Людмила Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   В статті проаналізовано функціональний зв’язок між соціальною та економічною ефективністю освітньої сфери. Обґрунтовано необхідність поєднання показників соціальної та економічної ефективності у зв’язку з їх взаємозалежністю ...
  • Бухгалтерський облік витрат бюджетних установ: теоретичне обгрунтування та розробка базових елементів 

   Свірко, Світлана Володимирівна; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   Стаття присвячена розгляду питання формування в системі обліку виконання кошторису науково-обґрунтованої складової за напрямом обліку витрат. У результаті проведеного автором дослідження здійснено подальше опрацювання ...
  • Уроки приватизаційного досвіду постсоціалістичних країн 

   Кириллова, Галина Юліївна; Кириллова, Галина Юлиевна; Чміль, Л. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   На основі дослідження процесів приватизації в постсоціалістичних країнах, зокрема країнах пострадянського простору (України та Росії) та Центральної Європи (Чехії та Польщі), результатів та наслідків цих процесів визначено ...