Now showing items 1-20 of 1469

  • Обгрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, G. O.; Швыданенко, Генефа Александровна; Оголь, Олена Вікторівна; Заїкіна (Лаврененко), Валентина Віталіївна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1998)
   Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми курсу «Обґрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності». Викладено специфічні аспекти, зв’язані із інвестуванням у процесі ...
  • Методика оцінки об’єктів інтелектуальної власності (проект) 

   Норіцина, Наталія Іванівна; Noritsyna, Natalya; Норицына, Наталия Ивановна; Заїкіна (Лаврененко), Валентина Віталіївна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Кузьміна, М. В.; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Svyrydenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна (Фонд державного майна України, 1998)
  • Ринок цінних паперів 

   Мендрул, Олександр Гаррійович; Mendrul, Oleksandr; Мендрул, Александр Гарриевич; Шевчук (Павленко), Ірина Анатоліївна; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1998)
   У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до типової програми дисципліни “Ринок цінних паперів”, розглянуто процес функціонування фондових ринків розвинутих країн, а також специфічні проблеми становлення ринку ...
  • Реструктуризация предприятий и формирование их инвестиционного потенциала в условиях проведения приватизации 

   Заикина (Лаврененко), Валентина Витальевна; Лаврененко, Валентина Витальевна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Віталіївна (Фонд державного майна України, 1999)
  • Особливості сучасного етапу приватизації в Україні 

   Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна (Український незалежний центр політичних досліджень, 1999)
  • Організаційно- економічні аспекти проведення реструктуризації підприємств 

   Заїкіна (Лаврененко), Валентина Віталіївна; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака, 1999)
  • Економіка підприємства 

   Грещак, Михайло Григорович; Колот, Володимир Михайлович; Наливайко, Анатолій Петрович; Покропивний, Сергій Федорович; Сай, В. М.; Соболь, Сергій Миколайович; Федонін, Олексій Сергійович; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999)
   У підручнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питанняформування й розвитку економіки підприємства. Наведено загальну організаційно-економічну характеристику підприємства як суб’єкта господарювання. ...
  • Круг для утопающих. Как выбрать модель реструктуризации предприятия 

   Заикина (Лаврененко), Валентина Витальевна; Лаврененко, Валентина Витальевна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Віталіївна (Издательский дом "Максимум", 1999)
   Осознавая, что предприятию необходима реструктуризация, многие руководители тем не менее до конца не понимают, каким образом ее нужно осуществлять. Хотя правильно выбранная модель проведения реструктуризации во многом ...
  • Економіка підприємства 

   Покропивний, Сергій Федорович; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Федонін, Олексій Сергійович; Федонин, Алексей Сергеевич; Колот, Володимир Михайлович; Колот, Владимир Михайлович; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Васильков, Володимир Георгійович; Vasilkov, V.; Васильков, Владимир Георгиевич; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999)
   Збірник містить практичні задачі та конкретні ситуації з усіх основних розділів економіки підприємства, методичні вказівки щодо розв’язування задач та аналізу ситуацій, а також відповіді до практичних задач. Задачі мають ...
  • Фондовий ринок: операції з цінними паперами 

   Мендрул, Олександр Гаррійович; Mendrul, Oleksandr; Мендрул, Александр Гарриевич; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2000)
   У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до типової програми дисципліни «Ринок цінних паперів», розглянуто процес функціонування фондових ринків розвинутих країн, а також специфічні проблеми становлення ринку ...
  • Взаємовідносини суб’єкта та об’єкта управління підприємством у різних фазах реакції на кризу 

   Кукоба, Володимир Павлович; Kukoba, V.; Кукоба, Владимир Павлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2000)
  • Методологічні особливості планування прибутковості підприємства 

   Дзюбенко, Любов Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2000)
  • Особливості управління конкурентоспроможністю продукції в ринкових умовах 

   Клименко, Світлана Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2000)
  • Організаційний розвиток у контексті управління потенціалом підприємств 

   Олексюк, Олексій Іванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2000)
  • Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса 

   Деревянко, Елена Георгиевна; Derevianko, Olena; Дерев’янко, Олена Георгіївна; Репина, Инна Николаевна; Repina, Inna; Рєпіна, Інна Миколаївна; Дубинский, А. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
   Учебно-методическое пособие «Современные тренинговые технологи обучения ведению бизнеса» рассматривает принципы внедрения инновационных методов обучения в процесс подготовки (переподготовки) специалистов для сферы ...
  • Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу 

   Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, Olena; Деревянко, Елена Георгиевна; Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Дубинський, О. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
   Навчально-методичний посібник «Сучасні тренінгові технології навчання ведення бізнесу» розглядає принципи впровадження інноваційних методів навчання у процес підготовки (перепідготовки) спеціалістів для сфери підприємництва.
  • Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування 

   Покропивний, Сергій Федорович; Соболь, Сергій Миколайович; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Шапринська, Лада Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
   У навчально-методичному посібнику за навчальною програмою курсу «Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування» основну увагу приділено навчально-методичному забезпеченню всіх тем курсу. Для кожної теми послідовно ...
  • Товарна інноваційна політика 

   Кардаш, Віктор Якович; Павленко, Ірина Анатоліївна; Pavlenko, Iryna; Павленко, Ирина Анатольевна; Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
   Відповідно до нормативної програми дисципліни в навчально-методичному посібнику розглянуто питання товарної інноваційної політики підприємств маркетингової орієнтації. Викладено методичні рекомендації щодо вивчення основних ...
  • Зайнятість населення на підприємствах різних форм власності 

   Долгова, Людмила Іванівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
  • Методологічні особливості проектування організаційних зв’язків 

   Васильков, Володимир Георгійович; Васильков, Владимир Георгиевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2001-05)