Now showing items 1-20 of 46

  • Improvement of enterprise’s service in tourism and hotel market 

   Korinev, V. L.; Корінєв, Валентин Леонідович; Коринев, В. Л. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   The article deals with features of marketing activity of the enterprises at the tourism and hotel market. The theoretical study and recommendations for improvement of enterprises’ tourist and hotel services is determined. ...
  • Influence of CorporateSocial Responsibility on the Development of the Concept of Marketing 

   Czubała, Anna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   The article discusses the influence of corporate social responsibility (CSR) on the development of the concept of marketing. It presents selected definitions of CSR and the features of enterprises that apply the principles ...
  • Агромаркетинг у системі управління підприємств аграрного сектора економіки 

   Волкова, І. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У представленій періодизації розвитку маркетингу визначено місце аграрного маркетингу як сучасної концепції управління підприємствами. Виділено основні умови розвитку агромаркетингу.
  • Аналіз факторів, що впливають на споживчий вибір абітурієнтів на ринку освітніх послуг 

   Ілляшенко, Сергій М.; Конопелько, Г. М.; Неділько, М. О.; Старків, І. Л. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Викладено основні положення і результати практичної апробації методичного підходу до аналізу факторів, що впливають на вибір абітурієнтами ВНЗ і спеціальностей підготовки. Запропонований підхід дозволяє точно оцінити ...
  • Асортимент послуг вищої освіти: вітчизняні та зарубіжні реалії 

   Кратт, О. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Розглянуто підходи до формування асортиментної політики в університетах США, Великобританії і Німеччині. Виявлено специфічні риси побудови програм підготовки бакалаврів у галузі економіки та менеджменту. Вектором розвитку ...
  • Вибір стратегії ціноутворення залежно від оцінки інвестиційної привабливості компанії 

   Чукурна, О. П. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Стаття присвячена проблемі вибору стратегії ціноутворення залежно від оцінки інвестиційної привабливості компанії. Оцінка інвестиційної привабливості була проведена на прикладі підприємств українського вагонобудування ...
  • Використання теорії поколінь у маркетингу 

   Какодєй, А. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Розглянуто основні положення концепції теорії поколінь. Досліджено можливості використання теорії поколінь у маркетингу, цінностей поколінь при проведенні сегментування ринку споживачів. Визначено можливі напрямки подальшого ...
  • До проблеми формування маркетингу сільських територій 

   Романова, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті запропоновано методологічні підходи до визначення маркетингу сільських територій як складного утворення з урахуванням сутності і тенденцій розвитку традиційного маркетингу, територіального маркетингу, сільських ...
  • Екологічна маркетингова система підприємства 

   Поліщук, В. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Зроблено аналіз досліджень і публікацій провідних науковців з екомаркетингу, розглянуто основні фактори використання механізму екомаркетингу. Екомаркетинг є важливим інструментом коригування сучасної виробничої поведінки ...
  • Инновационные ресурсосберегающие технологии как инструмент маркетинговой стратегии управления угольным предприятием 

   Белявцев, Ю. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Анализируются энергосберегающие технологии по дегазации метана на угольных предприятиях Донбасса. В результате дана оценка производства собственной электроэнергии и тепла на установке когенерации и отказа от закупки ...
  • Кольоровий ПР як метод якісного маркетингу 

   Бучинська, Олена Вікторівна; Buchinskaya, O. V.; Бучинская, Елена Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті розглядається таке актуальне питання сучасного маркетингу, як кольоровий ПР, розкриваються причини, чому колір викликає у людей позитивні або ж негативні емоції по відношенню до того або того товару, магазину. У ...
  • Маркетинг в освітній діяльності 

   Тєлєтов, О. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   В статті обґрунтовано, що нові закони України «Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність» спрямовані на модернізаційні зрушення в системі управління вищими навчальними закладами й сприяють підвищенню ...
  • Маркетинг органів державної влади та місцевого самоврядування України: результати емпіричного дослідження 

   Борисова, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті представлено результати ініційованого автором дослідження маркетингової діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України. Представлено аналіз маркетингових заходів протягом 2014—2015 рр., ...
  • Маркетинг — освіта в приватних вищих навчальних закладах України: сучасні сценарії розвитку 

   Луцій, О. П. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті розглянуто актуальні проблеми маркетинг-освіти в часи економічного спаду та невизначеності. Особливу увагу приділено методичним підходам і практичним рекомендаціям до формування стратегії розвитку приватних вищих ...
  • Маркетингова діяльність в умовах випуску науково-місткої продукції 

   Шиманська, А. А.; Луценко, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті досліджено теоретичні основи науково-місткого продукту, а також визначено основні його особливості та складові. Наведено детальний аналіз промислових науково-містких підприємств України та світу за однорідними ...
  • Маркетингове дослідження поведінки споживачів на ринку соків 

   Шквиря, Н. О.; Сокіл, Я. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Визначено особливості поведінки споживачів соків, враховуючи їх споживчі переваги, мотиви, структуру споживання та систему розподілу доходів. Виявлено основні детермінанти впливу на прийняття рішення про купівлю.
  • Маркетингове управління підприємством та ефективність інвестицій у розвиток персоналу 

   Колокольчикова, І. В.; Вертегел, С. Я. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У статті досліджено теоретичні та методичні засади оцінювання ефективності інвестицій у розвиток персоналу підприємства в межах маркетингового управління. Обґрунтовано необхідність інвестицій у людські ресурси підприємства ...
  • Маркетингове управління товарним асортиментом 

   Шарко, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   У роботі обгрунтовано теоретико-методичні положення щодо маркетингового управління товарним асортиментом підприємства. Розглянуто сутність управління товарним асортиментом Визначено основними напрямками в галузі формування ...
  • Маркетингові засоби просування туристичних послуг на ринку України 

   Шишигіна, Лілія Сергіївна; Шишигина, Лилия Сергеевна; Зима, Я. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Розглянуто проблеми просування та розвитку туристичних послуг на ринку України. Висвітлено заходи стимулювання збуту туристичних послуг.
  • Маркетингові підходи до формування товарного асортименту як дієвий спосіб успішного розвитку підприємства 

   Голодонюк, О. М.; Мільчева, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Дана стаття присвячена не новому підприємству, а підприємству зі сторічною історією існування і славними традиціями виноробства, підприємству, яке має багатий досвід виживання в умовах перебудови країни і економічних криз. ...