Show simple item record

dc.contributor.authorДанніков, Олег Володимирович
dc.contributor.authorДанников, Олег Владимирович
dc.date.accessioned2016-09-13T07:41:32Z
dc.date.available2016-09-13T07:41:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationДанніков О. В. Процес уточнення стратегічного напряму маркетингової діяльності господарюючих суб’єктів на вітчизняному та глобальних товарних ринках / О. В. Данніков // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів : у 2 ч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 34–35, ч. 1. – С. 197–208.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/19281
dc.description.abstractЗапропоновано концептуальні положення удосконалення маркетингового управління продажами у діяльності торгово-посередницьких підприємств, - в умовах турбулентного стану вітчизняного товарного ринку. Акцентується увага на проблемах збуту, як найсуттєвіших в умовах ринкових відносин, запропонований маркетинговий підхід аналізу управлінських рішень стратегічного планування діяльності підприємств відкриває нові можливості пошуку і реалізації резервів управління.uk
dc.description.abstractThe proposed conceptual provisions to improve the marketing of sales management in the activity trade and intermediary companies, in a turbulent state of the domestic commodity market. Focuses on the problems of marketing, as the most significant in conditions of market relations, the proposed marketing approach to the analysis of managerial decisions strategic planning of activity of the enterprises opens up new possibilities of identifying and implementing reserve management.uk
dc.description.abstractПредложены концептуальные положения совершенствования маркетингового управления продажами в деятельности торгово–посреднических предприятий, в условиях турбулентного состояния отечественного товарного рынка. Акцентируется внимание на проблемах сбыта, как самых существенных в условиях рыночных отношений, предложенный маркетинговый подход анализа управленческих решений стратегического планирования деятельности предприятий открывает новые возможности поиска и реализации резервов управления.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectмаркетингове стратегічне управлінняuk
dc.subjectканали розподілення та збутуuk
dc.subjectуправління продажемuk
dc.subjectпланування продажуuk
dc.subjectпрогнозування продажуuk
dc.subjectорганізація продажуuk
dc.subjectсистема продажу (збуту)uk
dc.subjectучасники маркетингового каналуuk
dc.subjectкомерційні інтересиuk
dc.subjectзбутова політикаuk
dc.subjectполітика дистрибуціїuk
dc.subjectзбутовий потенціалuk
dc.subjectпотенціал ринкуuk
dc.subjectпрогноз збутуuk
dc.subjectторговий персоналuk
dc.subjectінтелектуальний капіталuk
dc.subjectторговельно-посередницькі підприємства (організації)uk
dc.subjectстратегія продажуuk
dc.subjectконкурентні перевагиuk
dc.subjectmarketing strategic managementuk
dc.subjectchannels of distribution and saleuk
dc.subjectsales managementuk
dc.subjectplanning of salesuk
dc.subjectprognostication of salesuk
dc.subjectorganization of salesuk
dc.subjectsystem of salesuk
dc.subjectparticipants of marketing channeluk
dc.subjectcommercial interestsuk
dc.subjectsale policyuk
dc.subjectpolicy of distributionuk
dc.subjectsale potentialuk
dc.subjectmarket potentialuk
dc.subjectprognosis of saleuk
dc.subjectauction personneluk
dc.subjectintellectual capitaluk
dc.subjectcommercial and intermediary company (organization)uk
dc.subjectselling strategyuk
dc.subjectcompetitive edgesuk
dc.subjectмаркетинговое стратегическое управлениеuk
dc.subjectканалы распределения и сбыта, управление продажамиuk
dc.subjectпланирование продажuk
dc.subjectпрогнозирование продажuk
dc.subjectорганизация продажuk
dc.subjectсистема продаж (сбыта)uk
dc.subjectучастники маркетингового каналаuk
dc.subjectкоммерческие интересыuk
dc.subjectсбытовая политикаuk
dc.subjectполитика дистрибуцииuk
dc.subjectпотенциал сбытаuk
dc.subjectпотенциал рынкаuk
dc.subjectпрогноз сбытаuk
dc.subjectторговый персоналuk
dc.subjectинтеллектуальный капиталuk
dc.subjectторгово-посреднические предприятия (организации)uk
dc.subjectстратегия продажuk
dc.subjectконкурентные преимуществаuk
dc.titleПроцес уточнення стратегічного напряму маркетингової діяльності господарюючих суб’єктів на вітчизняному та глобальних товарних ринкахuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc658 : 339.138 (075.8)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record