Now showing items 1-4 of 4

  • Людський капітал як основа формування інтелектуального капіталу 

   Бойчук, Наталія Степанівна; Бойчук, Наталия Степановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   Досліджується сутність інтелектуального капіталу та розкриваються основні проблеми і методи їх вирішення щодо розвитку та формування інтелектуального капіталу.
  • Оцінка розвитку та ефективності використання людського капіталу підприємства 

   Дмитрук, Сергій Миколайович; Дмитрук, Сергей Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   Досліджуються методи вартісної оцінки людського капіталу підприємства та ефективність інвестицій у його розвиток. Аналізуються переваги та недоліки цих методів, що дає можливість створення системи оцінки людського капіталу ...
  • Про формування людського капіталу в сім’ї 

   Бялковська, В. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   У статті розглядаються умови реалізації сім’ями в Україні своїх функцій формування людського капіталу. Аналізуються проблеми щодо інвестування в людський капітал на рівні сім’ї, розглядається вплив соціально-економічних ...
  • Сутність і типологія механізмів управління людським розвитком 

   Безтелесна, Л. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   Розкрито суть механізмів управління та здійснено їх типологію. Відображено особливості та роль державного і ринкового механізмів управління людським розвитком. Доведено, що ринковий механізм зорієнтований на забезпечення ...