Now showing items 1-1 of 1

    • Соціально-демографічні чинники відтворення людського потенціалу в Україні 

      Курило, І. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
      Стаття присвячена дослідженню стану та проблемам розвитку соціально-демографічної складової відтворення людського потенціалу в Україні. Аналізуються особливості генеративної активності населення нашої країни, піднімаються ...