Now showing items 1-1 of 1

    • Актуальні проблеми підготовки та збереження наукових кадрів України 

      Карленко, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
      Стаття присвячена дослідженню ситуації, що склалася в системі підготовки та збереження наукових кадрів України. Аналізуються причини, що перешкоджають підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної системи освіти. Пропонуються ...