Now showing items 1-20 of 25

  • Сутність та особливості господарської діяльності підприємств на вітчизняному ринку овочів захищеного грунту 

   Чайка, Вячеслав Олександрович; Chaika, V.; Чайка, Вячеслав Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті висвітлено основні тенденції розвитку галузі овочівництва захищеного ґрунту протягом попередніх п’яти років і до сучасного сьогодення. Проведено змістовний аналіз динаміки виробництва овочів захищеного ґрунту за ...
  • Розвиток форсайту та його вплив на прогнозування продуктово-ринкової стратегії агробізнесу в України 

   Садовник, Олександр Володимирович; Sadovnyk, O.; Садовник, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті наведено основні визначення поняття «форсайт», тенденції розвитку функції форсайту від «трикутника» до «ромбу» та надане власне бачення автора щодо виникнення «п’ятикутника форсайту». Описано перші спроби розробки ...
  • Ефективність і ризики сучасних інформаційних систем маркетингу 

   Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті описано основні наукові і практичні проблеми ефективності сучасних інформаційних систем маркетингу. Систематизовано основні ризики і можливості удосконалення інтелектуальних технологій бізнесу. Визначено перспективний ...
  • Політичний маркетинг: сутність і сучасні концепції 

   Павленко, Олександр Вадимович; Pavlenko, Olexander; Павленко, Александр Вадимович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Автором досліджено розвиток політичного маркетингу як науки та систематизовано існуючі погляди щодо сутності політичного маркетингу. У статті проаналізовано та систематизовано сучасні концепції, що фокусують увагу на ...
  • Інституціональні аспекти формалізації діяльності облікової служби підприємства 

   Олійник, Яна Вікторівна; Oliinyk, Y.; Олейник, Яна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   В Україні відсутні державні акти, що визначають завдання, обов’язки, кваліфікаційні вимоги до професійного рівня працівників бухгалтерської служби, повноваження її керівника, та є обов’язковими до застосування всіма ...
  • Проблеми визначення та підходи до розробки системи показників для сертифікації підприємств 

   Лабута, Артем Віталійович; Labuta, Artem; Лабута, Артём Витальевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Процес сертифікації складається з процедури підтвердження відповідності реальних значень визначених показників нормативним значенням. У статті визначено об’єкти сертифікації підприємств, що надають послуги з технічного ...
  • Перспективна діагностика фінансової стійкості підприємства в ситуації інтервальної невизначеності даних прогнозної фінансової звітності 

   Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsiuba, O.; Коцюба, Алексей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У публікації викладено результати дослідження проблеми перспективної діагностики фінансового стійкості підприємства на основі прогнозної фінансової звітності в ситуації інтервальної невизначеності початкових даних. Розглянуто ...
  • Кластеризація видів економічної діяльності 

   Норік, Лариса Олексіївна; Norik, L.; Норик, Лариса Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Розглянуто підхід до аналізу видів економічної діяльності на основі застосування технології кластеризації. За даними показників валового внутрішнього продукту, капітальних інвестицій, чистого прибутку (збитку) підприємств ...
  • Керування змінами архітектури підприємства на основі міжкомпонентних зв’язків 

   Денісова, Ольга Олександрівна; Denisova, O.; Денисова, Ольга Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Досліджено проблеми використання сучасних шаблонів архітектури підприємства. Визначено типи міжкомпонентних зв’язків для побудови інтегрованої архітектури. Запропоновано концепцію керування змінами архітектури підприємства ...
  • Концептуальні основи моделювання розвитку потенціалу наукомісткого виробництва 

   Іванова, Алла Сергіївна; Ivanova, Alla; Иванова, Алла Сергеевна; Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Natalia; Голионко, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті розглянуто проблему визначення та побудови моделей для техніко-економічної оцінки гіпотез стратегій розвитку наукомістких виробництв в умовах інноваційної економіки. Для вирішення проблеми пропонується використання ...
  • Особливості вибору джерел фінансування підприємства 

   Гончарук, Сергій Васильович; Honcharuk, S.; Гончарук, Сергей Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Виходячи з потреб підприємств у залучені фінансування, автор пропонує переглянути сучасний підхід до вибору джерел фінансування. Автор розглядає систему оцінки різноманітних критеріїв, які необхідно врахувати для прийняття ...
  • Антикризове управління регіональним розвитком України 

   Приходченко, Тетяна Анатоліївна; Prykhodchenko, T.; Приходченко, Татьяна Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті узагальнені теоретичні дослідження і методичні положення щодо антикризового управління розвитком регіональних соціально-економічних систем країни, розроблені науково-практичні заходи щодо визначення напрямів ...
  • Каталізатори інвестиційно-інноваційного розвитку на сільських територіях 

   Плотнікова, Марія Федорівна; Plotnikova, Maria; Плотникова, Мария Фёдоровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Досліджено сутність та роль недержавних структур як складових інфраструктурного забезпечення суспільних відносин. Окреслено характер їх діяльності з позиції інституціонального забезпечення суспільних потреб. Визначено ...
  • Практичні аспекти бізнес-діяльності аграрних підприємств в умовах міжнародної диверсифікації: оцінка привабливості міжнародних ринків 

   Ковінько, Олена Миколаївна; Kovinko, E.; Ковинько, Елена Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Виходячи з маркетингових передумов міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності вітчизняних аграрних підприємств, автор пропонує переглянути власний підхід до оцінки привабливості міжнародних ринків аграрної продукції та ...
  • Стратегічні напрями зростання продуктивності праці у сільському господарстві 

   Васильєва, Олена Олексіївна; Vasyl’yeva, O.; Васильева, Елена Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті розкрито основні концептуальні положення щодо сутності категорій праця, продуктивність праці. Визначено основні групи чинників продуктивності праці у сільському господарстві та сучасні стратегічні імперативи її ...
  • Сучасні тенденції розвитку підприємств металургійної галузі України 

   Бесараб, Світлана Олексіївна; Besarab, Svitlana; Бесараб, Светлана Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Стаття присвячена аналізу сучасного стану вітчизняних металургійних підприємств, їх місця в економіці країни та перспектив подальшого розвитку. Аналіз здійснюється з урахуванням сучасних тенденції розвитку світової металургії, ...
  • Трансфер технологій як генератор нових знань і компетенцій у розвитку сучасних підприємств 

   Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, N.; Чухраева, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Процес безперервного створення інновацій є ключовим фактором розвитку суб’єктів ринкових відносин, яке здатне підвищити їх рівень конкурентоспроможності та результативності діяльності. Досягнення успіху компанії на сучасному ...
  • Теоретичні аспекти поняття «венчурний бізнес» 

   Чередник, Анна Олегівна; Cherednik, А.; Чередник, Анна Олеговна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У зв’язку зі зростанням кількості та вартості чистих активів українських венчурних інститутів спільного інвестування, досліджено теоретичні аспекти поняття «венчурний бізнес», проаналізовано трактування досліджуваного ...
  • Підвищення ефективності промислової галузі України на основі інноваційнно-маркетингового інструментарію 

   Жуков, Святослав Августович; Zhukov, S. A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Проведений аналіз економічних категорій «інновація», «інноваційний процес», «інноваційний маркетинг», визначено їх значення, роль для господарської діяльності підприємств промислової галузі. Встановлено вплив концепції ...
  • Ціннісно-орієнтована модель управління підприємством 

   Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, H.; Швиданенко, Генефа Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   У статті досліджено сутність, процес формування, діагностику та вдосконаленням мережі «цінностей». Визначено, що управління на основі цінностей неможливе без дотримання трьох основних вимог: по-перше, цінності компанії ...