Show simple item record

dc.contributor.authorКудінова, Алевтина Віталіївнаuk
dc.date.accessioned2013-02-26T07:58:39Z
dc.date.available2013-02-26T07:58:39Z
dc.date.issued2011-09-30
dc.identifier.citationКудінова А. В. Нова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільства / А. В. Кудінова // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 27. – С. 14–21.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2118
dc.description.abstractУ статті досліджено соціально-економічні чинники, що визначають трансформацію відносин виробництва та споживання на етапі переходу від суспільства масового споживання до постіндустріальної економіки. Проаналізовано механізми взаємоузгодження інтересів виробництва і споживання на різних етапах економічного розвитку.uk
dc.description.abstractThe article examines socio-economic determinants of transformation of production relations and consumption on the transition from the mass consumption society to the post-industrial economy. The paper analyzes the mechanisms of coordination of interests of production and consumption at different stages of economic development.en
dc.description.abstractВ статье исследуются социально-экономические факторы, влияющие на характер трансформации отношений производства и потребления в процессе перехода от общества массового потребления к постиндустриальной экономике. Анализируются механизмы согласования интересов производства и потребления на разных этапах экономического развития.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectвиробництвоuk
dc.subjectспоживанняuk
dc.subjectраціоналізація потребuk
dc.subjectузгодження інтересівuk
dc.subjectсамообмеженняuk
dc.subjectproductionen
dc.subjectconsumptionen
dc.subjectrationalization of needsen
dc.subjectconcordance of interesten
dc.subjectself-restrainten
dc.subjectпроизводствоru
dc.subjectпотреблениеru
dc.subjectрационализация потребностейru
dc.subjectсогласование интересовru
dc.subjectсамоограничениеru
dc.titleНова якість відносин споживання і виробництва на етапі становлення постіндустріального суспільстваuk
dc.typeArticle
dc.subject.udc315(477)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record