Show simple item record

dc.contributor.authorУрманов, Ф. Ш.
dc.contributor.authorUrmanov, F. Sh.
dc.contributor.authorТкачук, В. О.
dc.contributor.authorTkachuk, V. O.
dc.contributor.authorТкачук, В. А.
dc.date.accessioned2017-05-24T06:32:51Z
dc.date.available2017-05-24T06:32:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationУрманов Ф. Ш. Особливості впливу НОП на ефективність виробничого процесу в контексті дотримання норм фізіології праці / Ф. Ш. Урманов, В. О. Ткачук // Соціально-трудові відносини: теорія і практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; Ін-т соц.-труд. відносин ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 1. – С. 252–259.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/21624
dc.description.abstractРозглянуто можливості зростання ефективності роботи промислових підприємств через підвищення рівня організації праці та виробництва. Обґрунтовано роль наукової організації праці щодо скорочення тривалості виробничого циклу виготовлення виробів у контексті дотримання норм фізіології праці. Запропоновано напрями підвищення ефективності виробничого процесу на підприємстві.uk
dc.description.abstractThe scientific organization of labour is important for the efficiency of the production process. The organization of labour and production scientifically designed to significantly reduce the cost of human resources and enterprises. The scientific organization of labour directly affects to the work physiology. In this regard, research of workplace organization looks very promising. The special value it acquires in the development of the productive forces of society.uk
dc.description.abstractРассматриваются возможности роста эффективности работы предприятий посредством повышения уровня организации труда и производства. Обоснована роль научной организации труда по сокращению длительности производственного цикла изготовления изделий в контексте соблюдения норм физиологии труда. Предложены направления повышения эффективности производственного процесса на предприятии.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectВиробничий процесuk
dc.subjectефективність виробничого процесуuk
dc.subjectтривалість виробничого циклуuk
dc.subjectперерви в роботіuk
dc.subjectнаукова організація праці (НОП)uk
dc.subjectфізіологія праціuk
dc.subjectProduction processuk
dc.subjectproductive efficiencyuk
dc.subjectduration of the production cycleuk
dc.subjectbreaks in workuk
dc.subjectscientific organization of labour (SOL)uk
dc.subjectwork physiologyuk
dc.subjectПроизводственный процессuk
dc.subjectэффективность производственного процессаuk
dc.subjectпродолжительность производственного циклаuk
dc.subjectперерывы в работеuk
dc.subjectнаучная организация труда (НОТ)uk
dc.subjectфизиология трудаuk
dc.titleОсобливості впливу НОП на ефективність виробничого процесу в контексті дотримання норм фізіології праціuk
dc.title.alternativeFeatures of influence on the production efficiency of SOL in the context of compliance work physiologyuk
dc.title.alternativeОсобенности влияния НОТ на эффективность производственного процесса в контексте соблюдения норм физиологии трудаuk
dc.typeArticleuk
dc.date.updated2017uk
dc.subject.udc331.103:65.011uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record