Show simple item record

dc.contributor.authorКириллова, Галина Юліївнаuk
dc.contributor.authorKyryllova, Galynauk
dc.contributor.authorТкаченко, Олена Вадимівнаen
dc.contributor.authorTkachenko, Olenaen
dc.date.accessioned2013-04-05T12:08:51Z
dc.date.available2013-04-05T12:08:51Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationКириллова Г. Ю. Теорія економічних циклів і криз: історія і сучасність / Г. Ю. Кириллова, О. В. Ткаченко // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 1. – С. 3–10.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2177
dc.description.abstractЗ переходом ринкової економічної системи до індустріального виробництва економічний розвиток набув циклічного характеру. І хоча економічні цикли початкового періоду і сучасні суттєво різняться між собою, проблема циклічних коливань і криз в економіці незмінно поміж іншим є предметом досліджень провідних учених-економістів XIX — першого десятиліття ХХІ ст. Між ученими й досі відбуваються дискусії щодо сутності цих явищ, чинників, що змушують економічну систему циклічно коливатися, причин виникнення криз і заходів з подолання їхніх наслідків. У працях, об’єднаних визнанням об’єктивності та реальності циклічного розвитку, його важливості з точки зору впливу на характер економічних процесів, є чимало різних трактувань причин циклічних коливань, різноманітні пояснення і прогнози.uk
dc.description.abstractThe article reveals the essence and logic of economic theories of cycles and crises of the past and present.en
dc.description.abstractРаскрываются сущность и логика экономических теорий циклов и кризисов прошлого и настоящего.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectекономічний циклuk
dc.subjectфази циклуuk
dc.subjectвеликі цикли («довгі хвилі»)uk
dc.subjectекономічна кризаuk
dc.subjectструктурна кризаuk
dc.subjectфінансова кризаuk
dc.subjectсистемна кризаuk
dc.subjectглобальна кризаuk
dc.subjectцивілізаційна кризаuk
dc.subjecteconomic cycleen
dc.subjectcyclical phasesen
dc.subjectbig cycles («long waves»)en
dc.subjecteconomic crisisen
dc.subjectstructural crisisen
dc.subjectfinancial crisisen
dc.subjectsystem crisisen
dc.subjectglobal crisisen
dc.subjectcivilizational crisisen
dc.subjectэкономический циклru
dc.subjectфазы циклаru
dc.subjectбольшие циклы («длинные волны»)ru
dc.subjectэкономический кризисru
dc.subjectструктурный кризисru
dc.subjectфинансовый кризисru
dc.subjectсистемный кризисru
dc.subjectглобальный кризисru
dc.subjectцивилизационный кризисru
dc.titleТеорія економічних циклів і криз: історія і сучасністьuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.33uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record