Recent Submissions

 • Гроші як соціокультурний феномен у вимірах практичної філософії 

  Скринник, Зоя Едуардівна; Skrynnyk, Zoja; Скрынник, Зоя Эдуардовна (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007-04-26)
  У дисертації запропоновано нове теоретичне вирішення важливої наукової проблеми – висунуто цілісну авторську концепцію соціально-культурної сутності феномена грошей. Виявлено соціокультурні механізми, через які монетарні ...
 • Environmental Business as a New Ideologeme of Social Progress: Social and Philosophical Analysis 

  Severyn-Mrachkovska, Liudmyla; Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (Sciendo, 2019)
  The article presents a social and philosophical analysis of the phenomenon of environmental business as a new ideologeme of social progress. The essence, reasons of occurrence, conditions and directions of the activity ...
 • The genesis of the interrelation of morality and economy: social and philosophical analysis 

  Severyn-Mrachkovska, Liudmyla; Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-31)
 • Programming paradigms: the necessity of philosophical analysis 

  Bondar, Svitlana; Бондар, Світлана Валеріївна; Бондарь, Светлана Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-31)
 • Якість освіти – невід’ємна складова сучасного суспільства 

  Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana; Кучера, Татьяна Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-31)
 • Culture as a determinant of the economic 

  Severyn-Mrachkovska, Liudmyla Vasylivna; Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (Lulu Press, Inc., 2018-12-14)
  The influence of the cultural component on economic behavior of a person is analyzed. It is noted that in the philosophy of economics the theory of cultural determinants of the economy has been formed, which analyzes ...
 • Масова культура: втрата чи переосмислення традиції? 

  Пітякова, Тетяна Степанівна; Pityakova, Tetyana; Питякова, Татьяна Степановна (Науково-дослідний інститут українознавства, 2008)
  Стаття присвячена аспектам, які є спільними для масової культури та фольклору в сучасну добу. Автор намагається показати, як саме продовжує жити традиція в масовому мистецтві, обстоює тезу про те, що сьогодні йдеться не ...
 • Морально-етичний вимір ціннісних орієнтацій людини: філософсько-економічний контекст 

  Войнаровська, Людмила Іванівна; Voynarovska, Lyudmyla; Войнаровская, Людмила Ивановна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017-04)
 • Необхідність введення навчальних дисциплін з прикладної етики в систему економічної освіти 

  Пітякова, Тетяна Степанівна; Pityakova, Tetyana; Питякова, Татьяна Степановна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017-04)
 • Проблема існування несправедливих законів і право на протест сумління в світлі соціальних енциклік Йоана Павла ІІ 

  Присухін, Сергій Іванович; Prysukhin, S. I.; Присухин, Сергей Иванович (Національна академія управління, 2013)
  У статті висвітлено позицію Папи Йоана Павла ІІ щодо аналізу, оцінки і заперечення хибних і несправедливих законів, розроблених і прийнятих сучасними демократіями на користь «культури смерті» (дозвіл злочинного вбивства ...
 • Проблема релігійного виховання у світлі неотомізму Івана Павла ІІ 

  Присухін, Сергій Іванович; Prysukhin, S. I.; Присухин, Сергей Иванович (ГО «Українська асоціація релігієзнавців», 2014)
  У статті на основі теолого-богословських праць Івана Павла ІІ розкрито сутнісні характеристики поняття «релігійне виховання», досліджено особливості релігійного (християнського) виховання у здійсненні головних функцій ...
 • Проблема шлюбу в соціальному вченні Католицької Церкви 

  Присухін, Сергій Іванович; Prysukhin, S. I.; Присухин, Сергей Иванович (ГО «Українська асоціація релігієзнавців», 2014)
  У статті розглянуті змістовні характеристики поняття «християнський шлюб», його позитивне значення в подоланні структури соціального гріха («культури смерті») в сучасній цивілізації. In the article reveals substantial ...
 • Принцип солідарності в світлі соціального вчення св. Івана Павла ІІ 

  Присухін, Сергій Іванович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015)
  В статті викладені основні аргументи соціального вчення св. Івана Павла ІІ на користь тези щодо ключової ролі і значення принципу християнської солідарності в облаштуванні соціального життя вірних та людей доброї волі в ...
 • Проблеми християнської екологічної етики: аспекти їх дослідження в працях Івана Павла ІІ 

  Присухін, Сергій Іванович (ГО «Українська асоціація релігієзнавців», 2015)
  У статті проаналізовані філософсько-богословські напрацювання Івана Павла ІІ, які розкривають суттєві характиеристики його екологічного вчення, феномен, роль і значення християнської екологічної етики в системі цінностей ...
 • Суспільний мир як цінність і принцип «культури життя» (у світлі праць св. Івана Павла ІІ) 

  Присухін, Сергій Іванович; Prysukhin, S. I.; Присухин, Сергей Иванович (ГО «Українська асоціація релігієзнавців», 2015)
  Стаття висвітлює досягнення соціального вчення Католицької Церкви в справі подолання «культури смерті» (соціального насильства у формі воєн, тероризму тощо) через утвердження миру як складової системи цінностей і принципів ...
 • Іван Павло ІІ про логіку діалогу між Католицькою Церквою та ісламом 

  Присухін, Сергій Іванович; Prysukhin, S. I.; Присухин, Сергей Иванович (ГО «Українська асоціація релігієзнавців», 2015)
  Стаття присвячена філософськобогословським напрацюванням Папи Римського Івана Павла ІІ щодо аналізу змістовних характеристик поняття «діалог між католицизмом і ісламом», а також логіки його здійснення в непростому й ...
 • Принцип спільного блага в соціальному вченні Католицької Церкви 

  Присухін, Сергій Іванович; Prysukhin, S. I.; Присухин, Сергей Иванович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016)
  Стаття присвячена аналізу сутнісних характеристик принципу спільного блага в системі соціально-етичних цінностей християнської культури, враховуючи нагальну потребу якнайшвидшого подолання "культури смерті" та облаштування ...
 • Діалог релігії та науки: аспект дослідження в працях Івана Павла ІІ 

  Присухін, Сергій Іванович; Prysukhin, S. I.; Присухин, Сергей Иванович (ГО «Українська асоціація релігієзнавців», 2016)
  В статті проаналізовано філософсько-богословські рефлексії Івана Павла ІІ щодо сутнісних характеристик діалогу релігії і саме сучасної науки, завдання його вдосконалення в контексті становлення і розвитку культури життя (за ...
 • Екуменічний діалог: проблематика і відповіді Івана Павла ІІ (з нагоди 15-тої річниці пастирського візиту папи в Україну) 

  Присухін, Сергій Іванович; Prysukhin, S. I.; Присухин, Сергей Иванович (ГО «Українська асоціація релігієзнавців», 2016)
  Стаття присвячена теологічним напрацюванням Івана Павла ІІ щодо аналізу сутнісних характеристик поняття «екуменічний діалог», ролі і значення екуменічного діалогу в подоланні міжцерковних конфліктів, об’єднанні християнских ...
 • Принцип субсидіарності: уроки Соціального Вчительства Католицької Церкви 

  Присухін, Сергій Іванович; Prysukhin, S. I.; Присухин, Сергей Иванович (ГО «Українська асоціація релігієзнавців», 2018)
  У статті проаналізовані досягнення Соціального Вчительства Католицької Церкви, репрезентовані працями Лева ХІІІ, Пія ХІ, Пія ХІІ, Івана Павла ІІ, що розкривають змістовні характеристики поняття «принцип субсидіарності», ...

View More