Now showing items 14-33 of 259

  • Банківська справа в світлі морально-етичних норм ісламу 

   Арутюнов, В'ячеслав Хуршудович; Свінціцький, Володимир Миколайович; Свинцицкий, Владимир Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004-11)
  • Бердяєв versus Достоєвський: антропологічний аспект 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov Yevgen (КНУ ім. Т.Шевченка, ВПЦ “Київський університет”, 2004)
   Стаття присвячена порівняльному дослідженню теми людини у творчості Ф.М. Достоєвського та філософії М.О. Бердяєва. Висвітлюються характер і ступінь впливу антропологічних поглядів видатного письменника на формування та ...
  • Болонська конвенція: традиції та новації 

   Дєдяєва, Ірина Петрівна; Дедяева, Ирина Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005-02-02)
  • Бруно 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov, Yevgen (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006)
  • Біоетика: огляд найактуальніших проблем 

   Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana; Кучера, Татьяна Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-10-24)
   Bioethics - the doctrine of the moral side of human activity in medicine and biology. The article discusses the formation of bioethics as a science subject, the basic principles and objectives for its development. Special ...
  • Біоетичні аспекти використання трансгенних рослин 

   Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana (Київ : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2014)
   У статті дано короткий огляд проблеми поширення трансгенних продуктів харчування, що отримані за допомогою засобів генної інженерії. Наголошується на необхідності передбачення й усунення можливих негативних наслідків ...
  • В. І. Вернадський про проблеми і перспективи вищої школи 

   Глєбова, Тамара Віталіївна; Глебова, Тамара Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2002-02-01)
  • В.І. Вернадський і сучасні проблеми екологізації та глобалізації культури 

   Арутюнов, В’ячеслав Хуршудович; Глєбова, Тамара Віталіївна; Arutyunov, Vyacheslav; Glebova, Tamara (Полтава, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, ТОВ «АСМІ», 2002)
   У статті в культурологічному аспекті розглядаються тенденції "гуманізації природи" та "натуралізації людини". На думку авторів, саме на цьому шляху виникає можливість виходу людства з екологічної кризи. Причому вчення В.І. ...
  • Введення богослов’я як галузі знань: виклики і загрози 

   Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruhlyak, Myroslava; Кругляк, Мирослава Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   The article is devoted to some threats associated with introduction of theology to the educational system. If spiritual institutions have right to award degrees and academic titles which are equivalent to state-recognized, ...
  • Вертикальні ринкові зв’язки як вияв взаємодії моралі та економіки 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011)
   Стаття присвячена дослідженню проблеми взаємодії моральності та економіки крізь призму взаємозв’язку та взаємозалежності бізнесу й держави, бізнесу й суспільства. На грунті аналізу взаємозв’язків типу: “підприємець – ...
  • Взаємовідношення між економічною та політичною свободами у працях М. Фрідмана і Ф. Хайєка 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Lyudmyla; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті за працями провідних зарубіжних економістів ХХ століття М. Фрідмана та Ф. Хайєка розглядається взаємозв’язок між економічною та політичною свободами – проблема, що належить до суміжного проблемного «поля» економічної ...
  • Вивчення думки студентів щодо викладання вибіркової дисципліни (на прикладі дисципліни «Логіка») 

   Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak, Myroslava (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
  • Вивчення філософії як провокація 

   Білоножко, Євгеній Павлович; Bilonozhko, Yevgeniy; Билоножко, Евгений Павлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
   Провідним елементом сучасної культури є масовість та ілюстративність. Яскравим прикладом цього є реклама. Дуже часто викладачу філософії важко пояснити зв’язок свого предмету із реальним світом, зокрема, економікою, ...
  • «Волинь»: польська постпам’ять та українське мовчання 

   Білоножко, Євгеній Павлович; Bilonozhko, Yevgeniy; Билоножко, Евгений Павлович (Рівненський державний гуманітарний університет, 2017)
  • Володіння як механізм свідомості у філософії стоїцизму 

   Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (Видавництво «Ліга-Прес», 2012-02)
  • Вселенське православ’я та його український вимір 

   Лисенко, Олександр Віталійович; Lisenko Olexandr (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2014)
   Українське православ’я створювало почуття єдиного цілого, виражало національний дух та формувало національний характер в найскладніші для історії України періоди. Саме православ’я формувало у представників нації усвідомлення ...
  • Всеукраїнський круглий стіл «Читання пам’яті Івана Бойченка – 2017. Людина. Історія. Господарство», 27 жовтня 2017 р. 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   27 жовтня 2017 року на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка разом з Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Центром гуманітарної освіти НАН України та Київським ...
  • Вчення В. І. Вернадського про ноосферу. Круглий стіл до 150-річчя від дня народження В. І. Вернадського 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchynskyy, Yuriy; Панасюк, Броніслав Якович; Panasyuk, Bronyslav; Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadym; Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak, Myroslava; Мачульський, Борис Григорович; Machulskyy, Borys; Пітякова, Тетяна Степанівна; Pityakova, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-09-12)
  • Вчення про об’єктивацію у філософії Миколи Бердяєва 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov Yevgen (КНУ ім. Т.Шевченка, ВПЦ “Київський університет”, 2006)
   У тезах дано короткий аналіз учення Миколи Бердяєва про об’єктивацію.
  • Від вчення В.І. Вернадського про ноосферу до ідеї "екологічного імперативу" 

   Арутюнов, В’ячеслав Хуршудович; Глєбова, Тамара Віталіївна; Arutyunov, Vyacheslav; Glebova, Tamara (Полтава, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, ТОВ «АСМІ», 2001)
   У статті В.Х. Арутюнова і Т.В. Глєбової "Від вчення В.І. Вернадського про ноосферу до ідеї "екологічного імперативу" йдеться про вибір стратегії розвитку людства, в тому числі, в галузі освіти. По-перше, в ній розглядаються ...