Now showing items 189-208 of 225

  • Фактор соціального капіталу у концепції сталого розвитку 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov, Yevgen; Козлов, Евгений Васильевич (Національний університет харчових технологій, 2019)
  • Феномен соціальної інформації: поняття та класифікація 

   Лук’яненко, Ольга Миколаївна; Lukyanenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-28)
  • Формаційно-цивілізаційна парадигма наукового аналізу суспільства 

   Лук’яненко, Ольга Миколаївна; Lukyanenko, Olga (Харківський університет Повітряних Сил, 2009)
   У статті з'ясовується значення формаційної та цивілізаційної парадигм щодо розуміння методологічних засад аналізу соціально-інформаційної політики держави. Розгорнута характеристика методологічних принципів вивчення ...
  • Формування світоглядної культури сучасного фахівця 

   Глєбова, Тамара Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
  • Філософська спадщина Володимира Вернадського 

   Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadym; Деркач, Вадим Леонтьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
   Philosophical legacy of Vladimir Vernadsky — a prominent Russian and Soviet biogeochemists with Ukrainian origin — continues to attract attention so far. The main attention of this article is paid to the teachings of the ...
  • Філософське осмислення національних традицій освіти 

   Войнаровська, Людмила Іванівна; Voynarovska, Lyudmyla; Войнаровская, Людмила Ивановна (Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2016)
   The paper throws the light on education quality requirements on the grounds of concepts of Hryhoriy Skovoroda’s «congenial work» and Volodymyr Vernadskiy’s noospheregenesis in comparison with modern investigations in the ...
  • Філософсько-богословські аспекти православної сакраментології 

   Лисенко, Олександр Віталійович; Lysenko, Oleksandr; Лысенко, Александр Витальевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   Таїнства займають центральне місце не лише у літургійній діяльності церкви, їхнє релігійно-філософське осмислення становить основу сакраментології — особливого розділу віровчення, важливу частину церковного Переказу. ...
  • Філософсько-культурологічне навантаження понятійного апарату в сімейно-шлюбному законодавстві західноєвропейських демократій 

   Білоножко, Євгеній Павлович; Bilonozhko, Yevgeniy; Билоножко, Евгений Павлович (ВНЗ «Національна академія управління», 2012)
   У статті розглянуті соціально-політичні та ідеологічні передумови змін та формування понять: «шлюб», «сім’я», «кохабітація», «партнерський союз», «подружжя» в західноєвпроейські демократичній традиції. Дана оцінка, можливої ...
  • Філософсько-праксеологічні аспекти розвитку громадянського суспільства як суб’єкта публічного управління 

   Лук’яненко, Ольга Миколаївна; Lukyanenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Николаевна (National Institute of Economic Research, 2018-12)
  • Філософія 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla Vasylivna; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна; Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович; Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach Vadym; Деркач, Вадим Леонтьевич; Дєдяєва, Ірина Петрівна; Dediaeva, Iryna; Дедяева, Ирина Петровна; Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruhlyak, Myroslava; Кругляк, Мирослава Ивановна; Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana; Кучера, Татьяна Михайловна; Присухін, Сергій Іванович; Prysukhin, Sergiy; Присухин, Сергей Иванович; Соколов, Сергій Володимирович; Sokolov, Sergiy; Соколов, Сергей Владимирович; Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Практикум з дисципліни «Філософія» відповідає змісту основних тем, проблем та питань навчального курсу «Філософія», обов’язковому мінімуму професійних знань, умінь та навичок студентів нефілософських спеціальностей. Дане ...
  • Філософія вищої освіти: синтез науково-дослідної та науково-педагогічної діяльності 

   Деркач, Вадим Леонтійович; Деркач, Вадим Леонтьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
  • Філософія економіки (за концептами Освальда Шпенґлера) 

   Вільчинський, Юрій Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
   В статье расматриваются некоторые аспекты морфологии экономической истории, а также соотношение экономики и политики, экономики и науки, политики и торговли.
  • Філософія економіки як галузь соціального знання: сутність, функції, значення 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-28)
  • Філософія науки в системі вищої економічної освіти 

   Присухін, Сергій Іванович; Присухин, Сергей Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-12)
  • Філософія Нового часу та доби Просвітництва 

   Лук’яненко, Ольга Миколаївна; Lukyanenko, Olga (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
   У розділі навчального посібника дана загальна характеристика філософії Нового часу та доби Просвітництва, розглянуто особливості раціоналізму, емпіризму та французького матеріалізму XVIII ст.
  • Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchynskiy, Juriy (Поліграфкнига, 2009)
   Авторський цикл лекцій, основу якого становить порівняльний аналіз філософії історії Ґ. В. Ф. Геґеля і О. Шпенґлера, вперше був прочитаний студентам Львівського національного університету імені Івана Франка. Видання може ...
  • Філософія: від викладання навчальної дисципліни до філософії наукового пізнання 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchynskiy Juriy (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
  • Хочеш бути щасливим — будь ним 

   Козлов, Євген Васильович; Kozlov Yevgen (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-09)
   У статті здійснено спробу дослідження умов можливості досягнення людиною душевного спокою та рівноваги у складних обставинах сучасного життя. Використано досвід філософських пошуків Г.С. Сковороди щодо вирішення проблеми ...
  • Христианские космологические концепции периода Киевской Руси 

   Бондарь, Светлана Валерьевна; Bondar, Svitlana; Бондар, Світлана Валеріївна (Благодійна організація «Центр практичної філософії», 2014)
   Представления о средневековой ментальности и о взаимосвязи научных знаний и религиозных убеждений в эпоху Средневековья значительно изменились за последние сто лет. Однако, недостаточным остается понимание того факта, что ...
  • Ціннісна навантаженість наукового пізнання як етична проблема 

   Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak Myroslava (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2012)
   Сучасне розуміння одного з ключових ідеалів класичної науки – ціннісної нейтральності – дозволяє по-новому підійти до етичних питань, пов’язаних з неупередженістю дослідників та автономією науки. На зміну класичному ідеалу ...