Now showing items 1-7 of 7

  • Володіння як механізм свідомості у філософії стоїцизму 

   Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (Видавництво «Ліга-Прес», 2012-02)
  • Новітній матеріалізм і проблема онтологічного подвоєння світу 

   Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (Національний університет «Одеська юридична академія», 2017)
   У статті розглянуто основні ідеї, що обґрунтовують перехід до нового розуміння мислення і розуму, яке виникає у процесі критики онтологічного подвоєння світу в сучасному матеріалізмі. Основними визначеннями матерії у ...
  • Німецький ідеалізм ХVІІІ–ХІХ століття 

   Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Після опанування матеріалів теми студент має: знати: — передумови та чинники виникнення філософії німецького ідеалізму; — основні періоди філософської творчості І. Канта; — основні ідеї філософії І. Канта докритичного ...
  • Посткласична філософія 

   Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak, Myroslava; Кругляк, Мирослава Ивановна; Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Після опрацювання матеріалів теми студент має: знати: — передумови та чинники формування сучасної філософії; — основні напрями сучасної філософії та логіку їх розвитку; — ідеї основних представників сучасної філософії; — ...
  • Філософія 

   Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla Vasylivna; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна; Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович; Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach Vadym; Деркач, Вадим Леонтьевич; Дєдяєва, Ірина Петрівна; Dediaeva, Iryna; Дедяева, Ирина Петровна; Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruhlyak, Myroslava; Кругляк, Мирослава Ивановна; Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana; Кучера, Татьяна Михайловна; Присухін, Сергій Іванович; Prysukhin, Sergiy; Присухин, Сергей Иванович; Соколов, Сергій Володимирович; Sokolov, Sergiy; Соколов, Сергей Владимирович; Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Практикум з дисципліни «Філософія» відповідає змісту основних тем, проблем та питань навчального курсу «Філософія», обов’язковому мінімуму професійних знань, умінь та навичок студентів нефілософських спеціальностей. Дане ...
  • Філософія 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович; Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Liudmyla Vasylivna; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна; Гаєвська, Оксана Борисівна; Gaievska, Oksana; Гаевская, Оксана Борисовна; Войнаровська, Людмила Іванівна; Voynarovska, Lyudmyla; Войнаровская, Людмила Ивановна; Деркач, Вадим Леонтійович; Derkach, Vadym; Деркач, Вадим Леонтьевич; Кругляк, Мирослава Іванівна; Kruglyak, Myroslava; Кругляк, Мирослава Ивановна; Кучера, Тетяна Михайлівна; Kuchera, Tetyana; Кучера, Татьяна Михайловна; Пітякова, Тетяна Степанівна; Pityakova, Tetyana; Питякова, Татьяна Степановна; Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич; Дєдяєва, І. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Матеріали посібника мають на меті сприяти розвитку критичності мислення, самовизначення особистості через активну громадянську позицію, культурному кругозору й опануванню загальнотеоретичних засад наукового пізнання. ...
  • Філософії історії. Культура і цивілізація 

   Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович; Терещенко, Володимир Васильович; Tereshchenko, Volodymyr; Терещенко, Владимир Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   Після опрацювання матеріалів теми студент має знати: — предмет та завдання філософії історії — основні теоретичні підходи до вирішення проблеми спрямованості та сенсу історії основні підходи до розуміння філософії ...