Recent Submissions

 • Методологічні підходи до вивчення маркетингових цінностей 

  Лилик, Ірина Вікторівна; Лылык, Ирина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті обґрунтовано обрані принципи та підходи до просування маркетингу в нових ринкових економіках, особливо акцентуючи увагу на місце та ролі поняття цінності.
 • Маркетингові стратегії для підприємств споживчої кооперації 

  Карпенко, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті надаються рекомендації щодо вибору доцільних маркетингових стратегій для підприємств споживчої кооперації, які визначаються автором на підставі особливостей їх діяльності — обмеженому сегменті ринку, незначних ...
 • Маркетинговий комунікаційний аудит підприємств на ринку нерухомості 

  Сушко, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті охарактеризовано маркетинговий комунікаційний аудит як система, яка включає зовнішній комунікаційний аудит, аудит внутрішньо-корпоративних комунікацій, комунікаційний аудиту об’єкту нерухомості.
 • Застосування проективних методик у дослідженнях споживацького сприйняття брендів 

  Шевченко, Олена Леонідівна; Шевченко, Елена Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Стаття розкриває напрями і підходи споживацького сприйняття брендів. Висвітлено необхідність застосування вказаних підходів у маркетингових дослідженнях брендів, розкриті психологічні особливості поведінки споживача, що ...
 • Комунікаційна політика торговельного підприємства як засіб збільшення обсягів продажу 

  Фертюк, Світлана Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
 • Роль логистического посередника в управлении контейнерными перевозками 

  Сущева, Е. И. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Сделан анализ современного состояния контейнерных перевозок и роль логистического посредника в их управлении. Рассмотрены составляющие данного процесса, а именно: существующие системы транспортировки контейнеров, роль ...
 • Вивчення іміджу марки «Фокстрот» як основи формування програми підтримки бренду 

  Скринько, М. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Розглянуто проблеми створення та управління брендами в умовах сучасного українського ринку та ступінь впливу брендів на конкурентну боротьбу. На практичному рівні досліджено поточне сприйняття бренду «Фокстрот» цільовою ...
 • Облік та контроль логістичних витрат підприємства 

  Скоробогатова, Н. Є. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Проаналізовано проблемні питання обліку логістичних витрат на підприємстві. Виділено резерви зниження логістичних витрат. Запропоновано механізм обліку логістичних витрат на основі їх співвіднесення з об’єктом обліку. ...
 • Телемаркетинг — вид ринкового процесу та форма прямого маркетингу 

  Савощенко, Анатолій Семенович; Савощенко, Анатолий Семёнович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Обґрунтувано доцільність застосування телемаркетингу для реалізації маркетингових завдань підприємства на сучасному товарному ринку. Розглянуто функції та методи телемаркетингу, організацію телемаркетингу. Визначено напрямки ...
 • Механізм функціонування логістичних систем на засадах маркетингу 

  Решетнікова, Ірина Леонідівна; Решетникова, Ирина Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В роботі узагальнюються теоретичні підходи щодо взаємодії маркетингової і логістичної концепції в сучасних умовах. Визначаються пріоритети логістичної діяльності з орієнтацією на задоволення потреб споживачів. Уточнюється ...
 • Концептуальні засади стимулювання збуту товарів та послуг 

  Пилипчук, Володимир Петрович; Пилипчук, Владимир Петрович; Данніков, Олег Володимирович; Данников, Олег Владимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті висвітленно питання особливостей теоретичних а практичних засад формування і розвитку системи стимулюючих заходів з прискорення процесу купівлі-продажу товарів та послуг на ринках України, виявлення специфіки і ...
 • Використання маркетингових моделей стратегічного планування в управлінні діяльністю технологічних парків України 

  Петрина, М.; Палагіцький, Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
 • Маркетингові комунікаційні стратегії: комплексний підхід до їх класифікації 

  Примак, Тетяна Олександрівна; Примак, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розглянуто проблеми реалізації положень стратегічного маркетингу в управлінні комунікаційною діяльністю підприємств, організаій, установ.
 • Теоретичні засади транспортної логістики 

  Перебийніс, В. І.; Перебийніс, О. В.; Болдирєва, Л. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Обґрунтовано методологічні засади транспортної логістики як складової логістики, доцільність формування транспортно-логістичних систем підприємств.
 • Огляд сучасного стану та тенденцій логістичного ринку України 

  Непша, Павло Вікторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
 • Стимулювання продажу товарів в умовах економічної кризи 

  Майборода (Сєвонькаєва), Ольга Олексіївна; Сєвонькаєва, Ольга Олексіївна; Sievonkaieva, Olha; Севонькаева, Ольга Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті розглянуто основні питання стосовно заходів стимулювання продажу, які є актуальними та можуть бути використані в період кризи. Маркетинговий механізм стимулювання продажу товарів потребує ретельної підготовки, ...
 • Логістика виробничого процессу 

  Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Кривещенко, Виктория Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В роботі розглянуто логістичний підхід щодо організації руху матеріального потоку на виробництві.
 • Управление каналами распределения в условиях экономического кризиса 

  Комяков, О. А.; Гребнёв, Г. Н. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статье рассмотрены вопросы усовершенствования процесса управления каналами распределения как направления обеспечения стабильности бизнеса в условиях нарастающего экономического кризиса.
 • Методи маркетингових досліджень під час формування бренду 

  Зозульов, О. В.; Гребньова, Ю. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті розглянуто етапи розвитку бренду, їх суть, розкрито та запропоновано методи маркетингових досліджень згідно поведінковим характеристикам кожного з етапів.
 • Інноваційні процеси в діяльності торговельно-посередницьких підприємств на ринку споживчих товарів 

  Земляков, І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті досліджено стан інноваційної діяльності в Івано-Франківській області. Проведено аналіз понять «інновація», «інноваційний процес», «інноваційна діяльність» з погляду вітчизняних та зарубіжних науковців. Запропоновано ...

View More