Show simple item record

dc.contributor.authorЄмельяненко, Лариса Михайлівнаuk
dc.contributor.authorEmelyanenko, Larysauk
dc.contributor.authorПавлюк, В. В.en
dc.contributor.authorPavlyuk, V.en
dc.date.accessioned2013-06-11T08:59:46Z
dc.date.available2013-06-11T08:59:46Z
dc.date.issued2012-04-04
dc.identifier.citationЄмельяненко Л. М. Мінімізація соціальних ризиків нестандартнихформ зайнятості в інноваційній економіці / Ємельяненко Л. М., Павлюк В. В. // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 1. – С. 168–175.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2278
dc.description.abstractУ статті висвітлено соціальні проблеми розвитку інноваційної зайнятості через призму розповсюдження її нестандартних форм на сучасному етапі розбудови інноваційної економіки та подолання наслідків світової кризи. Обґрунтовано пріоритети управління інноваційною зайнятістю в напрямку мінімізації соціальних ризиків.uk
dc.description.abstractThe article covers social problems of innovative employment development in the light of its non-standard forms spreading on the current stages of innovative economics formation and overcoming of the world’s crisis aftereffects. The priorities of innovative employment management towards social risks minimization are offered.ru
dc.description.abstractВ статье высвечиваются социальные проблемы развития инновационной занятости через призму распространения ее нестандартных форм на современном этапе становления инновационной экономики та преодоления последствий мирового кризиса. Обоснованы приоритеты управления инновационной занятостью в направлении минимизации социальных рисков.en
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectінноваційна зайнятістьuk
dc.subjectнестандартні форми зайнятостіuk
dc.subjectзаймана працяuk
dc.subjectгнучкість ринку праціuk
dc.subjectсоціальні ризикиuk
dc.subjectinnovative employmentru
dc.subjectnon-standard forms of employmentru
dc.subjectagency workru
dc.subjectlabor market flexibilityru
dc.subjectsocial risksru
dc.subjectинновационная занятостьут
dc.subjectнестандартные формы занятостиут
dc.subjectзаемный трудen
dc.subjectгибкость рынка трудаen
dc.subjectсоциальные рискиen
dc.titleМінімізація соціальних ризиків нестандартних форм зайнятості в інноваційній економіціuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc331.101.262uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record