Now showing items 21-21 of 21

    • Моделювання механізму реалізації функції планування в управлінні організаційною системою 

      Галіцин, Володимир Костянтинович; Галицын, Владимир Константинович; Суслов, Олег Павлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
      Стаття присвячена моделюванню механізму реалізації функції планування в управлінні організаційною системою на прикладі процесу розподілу ресурсів. Здійснено синтез механізмів планування. Побудовано моделі механізмів ...