Show simple item record

dc.contributor.authorBaranik, Z. P.
dc.contributor.authorБараник, Зоя Павлівна
dc.contributor.authorБараник, Зоя Павловна
dc.contributor.authorBozhko, S. I.
dc.contributor.authorБожко, С. І.
dc.date.accessioned2017-11-30T10:01:18Z
dc.date.available2017-11-30T10:01:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBaranik Z. P. Current problems of information provision and analytical support for energy efficiency statistical assessment in Ukraine / Z. P. Baranik, S. І. Bozhko // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – Вип. 92. – С. 114–123.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/22810
dc.description.abstractThe article is devoted to the provision of high-quality information and analytical support for statistical assessment of energy efficiency of energy use from renewable energy sources, and data analysis of the renewable energy and available statistical data for the energy consumption in households’ assessment.uk
dc.description.abstractСтаттю присвячено формуванню якісного інформаційно-аналітичного забезпечення щодо статистичного оцінювання енергетичної ефективності використання енергії з відновлюваних джерел енергії, а також аналізу даних з відновлюваних джерел енергії і наявних статистичних даних для оцінки енергоспоживання домогосподарствами.uk
dc.description.abstractСтатья посвящена формированию качественного информационно-аналитического обеспечения по статистического оценивания энергетической эффективности использования энергии из возобновляемых источников энергии, а также анализа данных из возобновляемых источников энергии и имеющихся статистических данных для оценки энергопотребления домохозяйствами.uk
dc.language.isoenuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectEnergyuk
dc.subjectprovision of information and analytical supportuk
dc.subjectrenewable energy sourcesuk
dc.subjectenergy used in householdsuk
dc.subjectenergy efficiency indicatorsuk
dc.subjecthydropoweruk
dc.subjectstatistical datauk
dc.subjectЕнергіяuk
dc.subjectформуванняuk
dc.subjectінформаційно-аналітичне забезпеченняuk
dc.subjectвідновлювані джерела енергіїuk
dc.subjectенергія, яку використовують домашні господарстваuk
dc.subjectпоказники енергоефективностіuk
dc.subjectгідроенергетикаuk
dc.subjectстатистичні даніuk
dc.subjectэнергияuk
dc.subjectформированияuk
dc.subjectинформационно-аналитическое обеспечениеuk
dc.subjectвозобновляемые источники энергииuk
dc.subjectэнергия, которую используют домашние хозяйстваuk
dc.subjectпоказатели энергоэффективностиuk
dc.subjectгидроэнергетикаuk
dc.subjectстатистические данныеuk
dc.titleCurrent problems of information provision and analytical support for energy efficiency statistical assessment in Ukraineuk
dc.title.alternativeАктуальні проблеми формування інформаційно-аналітичного забезпечення щодо статистичного оцінювання ефективності використання енергії в Україніuk
dc.title.alternativeАктуальные проблемы формирования информационно-аналитического обеспечения по статистического оценивания эффективности использования энергии в Украинеuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc311.312:620.9uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record