Show simple item record

dc.contributor.authorГерасимович, Інна Анатоліївна
dc.contributor.authorHerasymovych, Inna
dc.contributor.authorГерасимович, Инна Анатольевна
dc.date.accessioned2017-12-05T12:42:14Z
dc.date.available2017-12-05T12:42:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationГерасимович І. А. Організація документування бізнес-процесів операційної діяльності підприємства в умовах фінансового інжинірингу / Герасимович Інна Анатоліївна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – Вип. 1. – С. 200–213.uk
dc.identifier.issn2310-9734
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/22880
dc.description.abstractМета дослідження. Обґрунтування методики організації системи документування, для контролю бізнес-процесів, в умовах впровадження на українських підприємствах нового економічного механізму – фінансового інжинірингу операційної діяльності. Методологія дослідження. Розробки відомих зарубіжних і вітчизняних вчених та узагальнення практики українських підприємств, що дало можливість сформулювати її концепцію, стосовно особливостей впровадження в них ринкових відносин. Отримані результати. Концептуально базуються на таких науково-обґрунтованих організаційних процедурах: ідентифікації бізнес-процесів, що підлягають документуванню; блок-схемі кожного бізнес-процесу; міжфункціональній схемі виконавців; реєстрі документів; картах маршруту кожного документа; 6) алгоритмі документування кожного бізнес-процесу. Цінність дослідження. Полягає в розкритті практичних засад з методики організації системи документування бізнес-процесів, як складової обліково-аналітичних механізмів фінансового інжинірингу.uk
dc.description.abstractResearch objective. The objectiveof this study is to justify methodology for arrangement of documentation system to support control of business processes in terms of implementation of the financial engineering of operating activity as the new economic mechanism at Ukrainian enterprises. Methodology. The study is based on the research of well-known foreign and domestic academics, and the Ukrainian enterprises practice generalization, which resulted in developing the concept of involving them into market relations. Findings. The research results are conceptually based on the following scientifically founded organizational procedures such as identification of business processes for documentation purposes; charts of every business process; cross-functional chart of executors; document register; rout cards of every document; the documentation algorithm of a business process. Value аdded. This study develops practical aspects of methodology of documentation system for business processes as a component of accounting and analytical mechanisms of financial engineering.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectопераційна діяльністьuk
dc.subjectбізнес-процесиuk
dc.subjectфінансовий інжинірингuk
dc.subjectдокументуванняuk
dc.subjectорганізаціяuk
dc.subjectoperating activitiesuk
dc.subjectbusiness processesuk
dc.subjectfinancial engineeringuk
dc.subjectdocumentationuk
dc.subjectorganizationuk
dc.titleОрганізація документування бізнес-процесів операційної діяльності підприємства в умовах фінансового інжинірингуuk
dc.title.alternativeDocumentation arrangement for business processes of operating activities at an enterprise in terms of financial engineeringuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc657.471uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record