Show simple item record

dc.contributor.authorЦятковська, Олена Віталіївна
dc.contributor.authorTsiatkovska, Olena
dc.contributor.authorЦятковская, Елена Витальевна
dc.date.accessioned2017-12-06T08:08:15Z
dc.date.available2017-12-06T08:08:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationЦятковська О. В. Основні аспекти бухгалтерського обліку об’єктів основних засобів в державному секторі / Цятковська Олена Віталіївна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – Вип. 1. – С. 263–276.uk
dc.identifier.issn2310-9734
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/22886
dc.description.abstractМета дослідження. Ґрунтовне дослідження організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку операцій з основними засобами. Методологія дослідження. Загальнонаукові (узагальнення, дедукція, індукція, абстрагування, моделювання, аналогії) та специфічні методи дослідження. Отримані результати. Базуються на ґрунтовному аналізі змін які сприяють вдосконаленню та модернізації бухгалтерського обліку об’єктів основних засобів. Зокрема з 2017 року бюджетні установи застосовують окремий субрахунок, на якому ведуть облік коштів для придбання, модернізації, реконструкції, реставрації основних засобів та інших необоротних активів. Крім того, встановлено, що під час введення об’єктів ОЗ, інших необоротних активів в експлуатацію їх вартість не відноситься до складу фактичних видатків, як це було раніше. Замість цього тепер вартість уведених в експлуатацію необоротних активів слід відносити на фактичні видатки протягом строку їх корисного використання шляхом нарахування амортизації (раз на рік або щокварталу за рішенням установи). Цінність дослідження. Полягає у розкритті практичних засад з методики організації бухгалтерського обліку об’єктів основних засобів і має вагоме значення, як теоретико-методичне підґрунтя для подальшого дослідження обліку основних засобів, та цінним інформаційним джерелом для практики.uk
dc.description.abstractResearch objective. The objectiveof the articleis to study organizational and methodological principles of fixed assets accounting. Methodology. The author used general (generalization, deduction, induction, abstraction, modeling, analogy) and specific research methods. Findings. The research results are based on the detailed analysis of changes that contribute to the improvement and modernization of fixed assets accounting. In particular, budget institutions have been applying a separate sub-account to record funds for the acquisition, modernization, reconstruction and restoration of fixed assets and other noncurrent assets since 2017. In addition, the study showed that when putting into service, the value of fixed assets and other noncurrent assets are not recorded as actual costs. The value of put into service noncurrent assets should be recorded as actual costs during their useful life through depreciation (annually or quarterly according to the decision of the institution). Value аdded. The study reveals the practical principles of fixed assets accounting. This is important for theoretical and methodological justification of further studies in noncurrent assets. It is also valuable as a source of information for practice.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectбухгалтерський облікuk
dc.subjectосновні засобиuk
dc.subjectамортизаціяuk
dc.subjectцільове фінансуванняuk
dc.subjectплан рахунківuk
dc.subjectкапітальні інвестиціїuk
dc.subjectaccountinguk
dc.subjectfixed assetsuk
dc.subjectdepreciationuk
dc.subjectspecial purpose fundinguk
dc.subjectchart of accountsuk
dc.subjectcapital investmentsuk
dc.titleОсновні аспекти бухгалтерського обліку об’єктів основних засобів в державному секторіuk
dc.title.alternativeMain aspects of fixed assets accounting in the public sectoruk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc657.42uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record