Show simple item record

dc.contributor.authorГерасимович, Інна Анатоліївна
dc.contributor.authorHerasymovych, Inna
dc.contributor.authorГерасимович, Инна Анатольевна
dc.date.accessioned2017-12-07T13:40:55Z
dc.date.available2017-12-07T13:40:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationГерасимович І. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками і резервами підприємства, механізмами і інструментами бухгалтерського і фінансового інжинірингу / Герасимович Інна Анатоліївна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – Вип. 2. – С. 202–215.uk
dc.identifier.issn2310-9734
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/22911
dc.description.abstractМетою дослідження є обґрунтування методики обліково-аналітичного забезпечення управління сучасним підприємством, механізмами й інструментами бухгалтерського інжинірингу, як об’єктивної необхідності в умовах конкретного ринкового середовища. Методологія. Для досягнення вказаної мети запропоновано такі нові для наших підприємств механізми і інструменти, як укрупнені агрегати мега-рахунків, системи специфічних бухгалтерських проводок, похідні (трансформовані) балансові звіти, системи оцінок за ринковою (справедливою) вартістю. Отримані результати виражаються в можливості оперативного одержання інформації про фінансовий стан сучасного підприємства не тільки поточний, але й стратегічний і гіпотетичний з врахуванням ризиків, резервів платоспроможності. Цінність дослідження полягає в обґрунтуванні для українських підприємств, з врахуванням рівня нинішнього розвитку ринкових відносин в Україні, на підставі узагальнення зарубіжного досвіду, нової методики моніторингу фінансового сучасного стану підприємства, що веде свою діяльність в умовах глобалізованої конкурентної світової економіки з метою не тільки вижити, але й розвиватись.uk
dc.description.abstractResearch objective. The study aim is to justify the methodology of accounting and analytical support for management of a modern enterprise, and mechanisms and tools of accounting engineering as an objective need in terms of specific market environment. Methodology. To achieve this goal, the study offered such new mechanisms and tools for domestic enterprises as enlarged aggregates of mega-accounts, systems of specific accounting entries, derivative (transformed) balance sheets, systems of valuations at market (fair) value. Findings. The results ensure the obtaining of everyday information on the financial state of a modern enterprise – not only the current state, but also strategic and hypothetical state including risks and solvency margins. Value added. For the Ukrainian enterprises, the research value is in grounding a new methodology of the financial condition monitoring for an enterprise that operates in a competitive globalized world economy in order to survive and develop. The new methodology takes into account the current development of market relations in Ukraine and bases on the foreign experience generalization.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectфінансова діяльністьuk
dc.subjectбізнес-процесиuk
dc.subjectекономічні ситуаціїuk
dc.subjectбухгалтерський інжинірингuk
dc.subjectмеханізми і інструменти бухгалтерського інжинірингуuk
dc.subjectмоніторингові похідні (трансформовані) балансові звітиuk
dc.subjectринковаuk
dc.subjectчисті активиuk
dc.subjectчисті пасивиuk
dc.subjectзони фінансового стануuk
dc.subjectfinancial activityuk
dc.subjectbusiness processesuk
dc.subjecteconomic situationsuk
dc.subjectaccounting engineeringuk
dc.subjectderivative (transformed) monitoring balance sheetsuk
dc.subjectmarket net assetsuk
dc.subjectnet liabilitiesuk
dc.subjectzone of financial conditionuk
dc.titleОбліково-аналітичне забезпечення управління ризиками і резервами підприємства, механізмами і інструментами бухгалтерського і фінансового інжинірингуuk
dc.title.alternativeAccounting and analytical support for the financial risks management and reserves of an enterpriseuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc657.471uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record