Show simple item record

dc.contributor.authorДейч, М. Є.
dc.date.accessioned2013-06-12T11:50:35Z
dc.date.available2013-06-12T11:50:35Z
dc.date.issued2012-09-21
dc.identifier.citationДейч М. Є. Соціальна відповідальність бізнесу в системі соціально-трудових відносин / Дейч М. Є. // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голова редкол. А. М. Колот. – 2012. – № 2(4). – С. 52–60.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2311
dc.description.abstractУ статті висвітлено проблему соціальної відповідальності бізнесу у трудовій сфері щодо оплати і умов праці, професійного розвитку працівників. Особливу увагу приділено дослідженню нормативно-правового забезпечення корпоративної соціальної відповідальності. Зазначено про необхідність подальшого розвитку соціальної відповідальності та обґрунтовуються її основні напрями реалізації на підприємстві.uk
dc.description.abstractВ статье освещается проблема социальной ответственности бизнеса в трудовой сфере относительно оплаты и условий труда, профессионального развития работников. Особое внимание уделяется исследованию нормативно-правового обеспечения корпоративной социальной ответственности. В заключении говорится о необходимости дальнейшего развития социальной ответственности и обосновываются её основные направления реализации на предприятии.uk
dc.description.abstractThe article highlights the problem of corporate social responsibility in labour sphere concerning salary and conditions of work, professional development of employees. Special attention isdevoted to normative and legal securing of corporate social responsibility. In conclusion the article says that it is very important to development social responsibility further. It’s maindirections of realization at the enterprises are revealed.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectсоціальна відповідальністьuk
dc.subjectсоціально-трудові відносиниuk
dc.subjectсоціально-трудова сфераuk
dc.subjectоплата праціuk
dc.subjectумови праціuk
dc.subjectуправління бізнесомuk
dc.subjectконкурентоспроможністьuk
dc.subjectсоциальная ответственностьuk
dc.subjectсоциально-трудовые отношенияuk
dc.subjectсоциально-трудовая сфераuk
dc.subjectоплата трудаuk
dc.subjectусловия трудаuk
dc.subjectуправление бизнесомuk
dc.subjectконкуренто-способностьuk
dc.subjectsocial responsibilityuk
dc.subjectsocial and labour relationsuk
dc.subjectsocial and labour sphereuk
dc.subjectsalaryuk
dc.subjectconditions of workuk
dc.subjectmanagement of businessuk
dc.subjectcompetitivenessuk
dc.titleСоціальна відповідальність бізнесу в системі соціально-трудових відносинuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.131.5uk
dc.subject.udc331.104uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record