Show simple item record

dc.contributor.authorШарапов, Олександр Дмитрович
dc.contributor.authorСтепаненко, Ольга Петрівна
dc.date.accessioned2013-06-17T09:23:03Z
dc.date.available2013-06-17T09:23:03Z
dc.date.issued2012-12-17
dc.identifier.citationШарапов О. Д. Нова парадигма освіти в інтелектуальній економіці / О. Д. Шарапов, О. П. Степаненко // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. — № 87. — C. 17–33.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2354
dc.description.abstractУ статті розглянуто сучасні тенденції економічного розвитку, досліджено проблеми формування інтелектуальної економіки, визначено ключові фактори становлення та розвитку інтелектуальної економіки, досліджено роль освіти та інформаційно-комунікаційних технологій у нових економічних відносинах, проаналізовано досвід провідних університетів світу, розглянуто підходи до вдосконалення системи освіти відповідно сучасним соціально-економічним вимогам.uk
dc.description.abstractThe current trends of economic development are described, the problems of formation of knowledge-based economy are investigated, the key factors of formation and development of the knowledge-based economy are identified, the role of education and information and communication technologies in the new economic conditions are investigated, the experience of the leading universities in the world is analyzed, the approaches to improve the educational system in accordance current socio-economic requirements are considered in the article.uk
dc.description.abstractВ статье рассмотрены современные тенденции экономического развития, исследованы проблемы формирования интеллектуальной экономики, определены ключевые факторы становления и развития интеллектуальной экономики, исследована роль образования иинформационно-коммуникационных технологий в новых экономических отношениях, проанализирован опыт ведущих университетов мира, рассмотрены подходы к совершенствованию системы образования в соответствии современным социально-экономическим требованиям.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectінтелектуальна економікаuk
dc.subjectінформаційна економікаuk
dc.subjectосвітаuk
dc.subjectнаукаuk
dc.subjectуніверситетuk
dc.subjectлюдський капіталuk
dc.subjectінформаційно-комунікаційні технологіuk
dc.subjectintellectual economyuk
dc.subjectinformation economyuk
dc.subjecteducationuk
dc.subjectscienceuk
dc.subjectuniversityuk
dc.subjecthuman capitaluk
dc.subjectinformation and communication technologyuk
dc.subjectинтеллектуальная экономикаuk
dc.subjectинформационная экономикаuk
dc.subjectобразованиеuk
dc.subjectнаукаuk
dc.subjectуниверситетuk
dc.subjectчеловеческий капиталuk
dc.subjectинформационно-коммуникационные технологииuk
dc.titleНова парадигма освіти в інтелектуальній економіціuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330:378uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record