Show simple item record

dc.contributor.authorПантелеєв, Володимир Павлович
dc.contributor.authorPanteleev, Volodymir
dc.contributor.authorПантелеев, Владимир Павлович
dc.contributor.authorБезверхий, Костянтин Вікторович
dc.contributor.authorBezverkhyi, Kostiantyn
dc.contributor.authorБезверхий, Константин Викторович
dc.date.accessioned2018-01-26T08:51:57Z
dc.date.available2018-01-26T08:51:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationПантелеєв В. П. Консолідація фінансової звітності : навч. посіб. / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; В. П. Пантелеєв, К. В. Безверхий. – Київ : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – 429 с.uk
dc.identifier.isbn978-617-571-132-3
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/23566
dc.description.abstractПотреби користувачів у якісній консолідованій фінансовій звітності, а також необхідність оновлення нормативно-правової бази обліку та звітності в умовах їх переходу на міжнародні стандарти, вимагають належного теоретичного, організаційного та методичного забезпечення формування показників такої звітності. Отже, особливого значення набуває вирішення питань розробки методики консолідації фінансової звітності групи підприємств. Управління групою підприємств передбачає належну підготовку консолідованої фінансової звітності, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів материнського та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. У навчальному посібнику висвітлено теоретичні, економічні та правові основи консолідації фінансової звітності групи підприємств, наведено вимоги МСБО, МСФЗ та законодавства України щодо консолідаційних процедур. Основу посібника утворює викладення методичних засад підготовки, визнання та заповнення статей усіх форм консолідованої фінансової звітності, а саме: Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан), форма № 1-к; Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2-к; Консолідованого звіту про рух грошових кошті, форми № 3-к та № 3-кн; Консолідованого звіту про власний капітал, форма № 4-к, що передбачені у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність». Розкриваються призначення, інформаційні джерела та порядок наповнення кожної форми звітності, використання статей форми для аналізу й управління економікою. Крім «бланкових» форм у навчальному посібнику висвітлюється методика формування приміток до консолідованої фінансової звітності, правила виправлення помилок, консолідація фінансової звітності холдингів а також консолідація звітів в іноземних валютах. При підготовці посібника використано багатий досвід викладання авторами дисципліни «Консолідація фінансової звітності» у ВНЗ України. Навчальний посібник розрахований на студентів вузів спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит», які навчаються за програмою підготовки магістрів. Він також може бути використаний для підготовки керівників, економістів, бухгалтерів, менеджерів, аудиторів та спеціалістів, які професійно займаються підготовкою та використанням звітності підприємства та групи підприємств.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДП «Інформаційно-аналітичне агентство»uk
dc.titleКонсолідація фінансової звітностіuk
dc.typeBookuk
dc.subject.udc657.375.6(047.32)(075.8)uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record