Show simple item record

dc.contributor.authorСкляренко, О. В.
dc.contributor.authorЗолотаренко, О. В.
dc.date.accessioned2013-06-19T06:27:06Z
dc.date.available2013-06-19T06:27:06Z
dc.date.issued2012-06-26
dc.identifier.citationСкляренко О. В. Моделювання стану забруднення довкілля під впливом теплоенергоцентралі / О. В. Скляренко, О. В. Золотаренко // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. — № 87. — C. 189–200.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2366
dc.description.abstractУ даній статті досліджуються процеси забруднення довкілля від викидів ТЕЦ–5 м. Києва, розроблено стохастичні моделі для визначення допустимо можливих викидів оксидів вуглецю, азоту та сполук сірки в компонентах урбоекосистеми, проведено розрахунки концентрацій забруднюючих речовин на сьогодні та наступні 5 років із застосуванням комп’ютерного прикладного пакету Mathcad, на основі яких зроблені висновки щодо впливу ТЕЦ на довкілля.uk
dc.description.abstractThis article investigates the processes of pollution emissions from TEC-5, Kyiv, developed stochastic models to determine the permissible potential emissions of oxides of carbon, nitrogen and sulfur compounds in components urboekosystemy, calculations of concentrations of pollutants for today and the next 5 years using computers’ aided application package Mathcad, from which conclusions about the impact of TEC on the environment.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectзабрудненняuk
dc.subjectтеплоенергоцентраль (ТЕЦ)uk
dc.subjectмоделюванняuk
dc.subjectматрицяuk
dc.subjectрегулярні ланцюги Марковаuk
dc.subjectімовірністьuk
dc.subjectгранично допустимі концентрації та викиди (ГДК та ГДВ)uk
dc.subjectгеосфераuk
dc.subjectбіоценозuk
dc.subjectteploenergotsentral (CHP)uk
dc.subjectmodelinguk
dc.subjectmatrixuk
dc.subjectregular Markov chainuk
dc.subjectmaximum allowable concentrations and emissions (MPC and MPD)uk
dc.subjectpollutionuk
dc.subjectthe probabilityuk
dc.subjectgeosphereuk
dc.subjectbiocaenosisuk
dc.titleМоделювання стану забруднення довкілля під впливом теплоенергоцентраліuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc621.039.7.001.2uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record