Show simple item record

dc.contributor.authorДжалладова, Ірада Агаєвнаru
dc.contributor.authorDzhalladova, Irada
dc.contributor.authorДжалладова, Ирада Агаевна
dc.date.accessioned2013-06-19T09:18:45Z
dc.date.available2013-06-19T09:18:45Z
dc.date.issued2012-10-05
dc.identifier.citationДжалладова І. А. Аналіз динаміки структури та оцінки структурних коливань у демографічних процесах / І. А. Джалладова // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. — № 87. — C. 275–284.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/2375
dc.description.abstractУ роботі розглядаються системи з квадратичною правою частиною та асимптотично стійкою матрицею лінійного наближення. Системи записуються в спеціальному уніфікованому векторно-матричному вигляді. Запропоновано алгоритм оцінки області стійкості в фазовому просторі нульового положення рівноваги системи з квадратичною правою частиною. Алгоритм заснований на використанні другого методу Ляпунова з функцією квадратичного виду.uk
dc.description.abstractWe consider a system with quadratic right-hand side and asymptotically stable matrix linear approximation. A System is written in a special uniform vector-matrix form. The algorithm estimates the region of stability in the phase space of the zero equilibrium position system with quadratic right-hand side. The algorithm is based on using the second method of Lyapunov quadratic function of the form [4].en
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectневизначеністьuk
dc.subjectоцінки стійкостіuk
dc.subjectмоделі чисельності населення в умовах невизначеностіuk
dc.subjectдругий метод Ляпуноваuk
dc.subjectрівняння із запізненнямuk
dc.subjectuncertaintyen
dc.subjectestimates of stabilityen
dc.subjectmodel population in the uncertainty conditionsen
dc.subjectsecond Lyapunov methoden
dc.subjectequations with delayen
dc.titleАналіз динаміки структури та оцінки структурних коливань у демографічних процесахuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.341.4uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record