Now showing items 855-874 of 1266

  • Самоменеджмент як шлях до ефективного використання робочого часу 

   Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Natalia; Данилевич, Наталия Станиславовна; Лопух, В. В.; Lopukh, V. (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2018-01)
   У статті проаналізовано проблему ефективного використання робочого часу на сучасних підприємствах. Проведено соціологічне опитування, з метою виявлення даної проблеми у різних сферах діяльності. Досліджено причини втрат ...
  • Самостійна робота студентів при підготовці до комплексного тренінгу «Ефективність використання трудового потенціалу в організації» 

   Завіновська, Галина Терентіївна; Завиновская, Галина Терентьевна; Керб, Лариса Петрівна; Керб, Лариса Петровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  • Світ праці й соціально-трудовий розвиток через 100 років: прогнози відомих економістів 

   Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України, 2015)
   Стаття містить прогнози відомих зарубіжних економістів щодо того, яким буде світ праці й соціально-трудовий розвиток через 100 років та узагальнення автора.
  • Світовий досвід соціального інвестування та можливості його адаптації в Україні 

   Базилюк, Борис Григорович; Bazyliuk, B. G.; Базилюк, Борис Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   Досліджено сутність соціального інвестування та механізми його розширення у провідних економіках світу. Практична цінність соціального нвестування, яка полягає у подвійному (соціальному та підприємницькому) ефекті, відкриває ...
  • Світовий і український ринок праці у сфері веб-технологій: порівняльна оцінка привабливості професій 

   Грішнова, Олена Антонівна; Grishnova, Olena; Гришнова, Елена Антоновна; Шевчук, В. А.; Shevchuk, V. A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Описано технологічний цикл створення веб-проекту й виокремлено групи фахівців для роботи у цьому. Визначено особливості роботи у цій сфері, її переваги й недоліки. На основі потужної статистичної бази вакансій і резюме ...
  • Сегментування в управлінні ринком праці 

   Петрова, Ірина Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
  • Сертифікація персоналу як метод його оцінки та розвитку 

   Савченко, Василь Антонович; Савченко, Василий Антонович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
   Висвітлені теоретичні засади та практичні аспекти обов’язкової і добровільної сертифікації персоналу організацій в умовах вступу України до Світової організації торгівлі, посилення вимог національної економіки до якості ...
  • Симуляція як прогресивна методика активних навчальних технологій поєднання теорії та практики 

   Даниленко, Олена Авксентіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008)
  • Синергетичний підхід до формування умов гідної праці на ринку праці України 

   Петрова, Ірина Леонідівна; Петрова, Ирина Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-04)
  • Система матеріального стимулювання праці у сфері науково-технічної діяльності 

   Герасименко, Оксана Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001)
  • Система управління персоналом: властивості та елементи 

   Волобоєва, Ірина Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-24)
   У статті досліджено систему управління персоналом, її складові елементи і властивості. Проаналізовано взаємозв’язок між базовими складовими елементами системи управління персоналом.
  • Система формування моделі компетенції працівників туристичних агенцій 

   Шпак, Л. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
  • Системний підхід до оцінювання кваліфікації працівників 

   Захарченко, Я. Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-14)
   Розглядається необхідність створення та основні цілі і завдання функціонування системи оцінювання кваліфікації працівників. Виокремлено та охарактеризовано основні підсистеми і елементи відкритої організаційно-функціональної ...
  • Системний підхід при оцінюванні знань студентів із курсу «Економіка праці» 

   Тітова, Ніна Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2002-02-01)
  • Складові конкурентоспроможності персоналу організації 

   Савченко, Василь Антонович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02)
  • Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса 

   Павленко, Анатолий Фёдорович; Павленко, Анатолій Федорович; Степаненко, Сергей Васильевич; Степаненко, Сергій Васильович; Колот, Анатолий Михайлович; Колот, Анатолій Михайлович; Пилипчук, Володимир Петрович; Пилипчук, Владимир Петрович; Хоптинский, Юзеф Анастасович; Хоптинський, Юзеф Анастасович; Федорченко, Андрей Васильевич; Федорченко, Андрій Васильович; Ходзицкая, Валентина Васильевна; Ходзицька, Валентина Василівна; Богославец, Алексей Игоревич; Богославець, Олексій Ігорович; Репина, Инна Николаевна; Рєпіна, Інна Миколаївна; Дубинский, А. Г.; Кукоба, Владимир Павлович; Кукоба, Володимир Павлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004)
   Книга 4 «Планирование деятельности фирмы: сопроводительные материалы и документы» является первой из серии книг учебно-методического пособия «Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса», которая содержит ...
  • Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса 

   Павленко, Анатолий Фёдорович; Павленко, Анатолій Федорович; Степаненко, Сергей Васильевич; Степаненко, Сергій Васильович; Колот, Анатолий Михайлович; Колот, Анатолій Михайлович; Кукоба, Владимир Павлович; Кукоба, Володимир Павлович; Дубинский, А. Г.; Пилипчук, Владимир Петрович; Пилипчук, Володимир Петрович; Хоптинский, Юзеф Анастасович; Хоптинський, Юзеф Анастасович; Ходзицька, Валентина Василівна; Ходзицкая, Валентина Васильевна; Богославец, Алексей Игоревич; Богославець, Олексій Ігорович; Репина, Инна Николаевна; Рєпіна, Інна Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003)
   Книга 3 «Технология создания и организации деятельности фирмы» — первая из шести книг пособия «Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса», которая раскрывает структурный и смысловой материал моделируемой ...
  • Современные тренинговые технологии обучения ведению бизнеса 

   Павленко, Анатолий Фёдорович; Павленко, Анатолій Федорович; Степаненко, Сергей Васильевич; Степаненко, Сергій Васильович; Колот, Анатолий Михайлович; Колот, Анатолій Михайлович; Кукоба, Владимир Павлович; Кукоба, Володимир Павлович; Дубинский, А. Г.; Пилипчук, Владимир Петрович; Пилипчук, Володимир Петрович; Хоптинский, Юзеф Анастасович; Хоптинський, Юзеф Анастасович; Ходзицкая, Валентина Васильевна; Ходзицька, Валентина Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003)
   Книга 2 продолжает книгу 1 «Технология подготовки и проведения тренингов» и содержит учебно-методические материалы по каждому этапу подготовки и проведения комплексного тренинга, примеры тренинговых заданий по простым и ...
  • Социальная ответственность крупного агробизнеса в контексте обеспечения сельского развития в Украине 

   Махсма, Мария Борисовна; Makhsma, Mariia; Махсма, Марія Борисівна (Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Реальная экономика», 2018)
   В статье рассмотрены современные тенденции усиления влияния крупных агропромышленных формирований – агрохолдингов на аграрный сектор Украины. Отмечено неоднозначное влияния агрохолдингов на развитие сельских территорий ...
  • Социальная ответственность предприятий в Польше 

   Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T.; Шкода, Татьяна Никодимовна; Иванова, А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-11)