Now showing items 1-2 of 2

  • Вплив тіньової економіки на ринок праці України 

   Завіновський, Ігор Станіславович; Zavinovskyi, Igor; Завиновский, Игорь Станиславович; Старинська, М. Ю.; Starynska, M. Yu.; Старинская, М. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
   У статті розглянуто основні причини та фактори, що пливають на наявні в Україні інституційні деформації. Здійснено оцінку рівня тінізації економіки України та досліджено її вплив на ринок праці. Надано практичні рекомендації ...
  • Запровадження міжнародних стандартів гідної праці в контексті антикризового управління 

   Завіновський, Ігор Станіславович; Zavinovskyi, Igor; Завиновский, Игорь Станиславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-12)
   Обґрунтовано важливість інтеграції до національних стратегій соціально-економічного розвитку Концепції гідної праці та визначено пріоритетні механізми запровадження її міжнародних стандартів в контексті антикризового управління.