Show simple item record

dc.contributor.authorМезенцев, О. М.
dc.date.accessioned2018-04-02T09:11:24Z
dc.date.available2018-04-02T09:11:24Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationМезенцев О. М. Аналіз особливостей прогнозування валютних криз / О. М. Мезенцев // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 79. – С. 109–118.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/24085
dc.description.abstractМетодами еконофізики досліджено колективні властивості валютного ринку. Встановлено, що мають місце процеси самоорганізації ринку, які зростають завдяки посиленню глобалізаційних тенденцій. Порівняння результатів розрахунків методом випадкових матриць та шляхом побудови мінімального остівного дерева свідчить про стійкі кластерні структури, сформовані в результаті синергетичних механізмів.uk
dc.description.abstractBy the methods of econophysics it is investigational collective properties of currency market. It is set that take place processes of selforganization of market, which grow due to strengthening of globalization tendencies. Comparison of results of calculations by the Random Matrix Theory and by construction of Minimum Spanning Tree testifies to the proof cluster structures formed as a result of sinergetical mechanisms.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectеконофізикаuk
dc.subjectтеорія випадкових матрицьuk
dc.subjectвалютний ринокuk
dc.subjectкореляціїuk
dc.subjecteconophysicsuk
dc.subjectRandom Matrix Theoryuk
dc.subjectcurrency marketuk
dc.subjectcorrelationsuk
dc.titleАналіз особливостей прогнозування валютних кризuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.46uk
dc.subject.udc519.86uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record