Show simple item record

dc.contributor.authorДала’єн, Саттам Ясін Ахмад
dc.contributor.authorІванченко, Геннадій Федорович
dc.contributor.authorИванченко, Геннадий Фёдорович
dc.date.accessioned2018-04-02T12:28:40Z
dc.date.available2018-04-02T12:28:40Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationДала’єн С. Я. А. Динамічна модель ринку в умовах доскональної конкуренції / Саттам Ясін Ахмад Дала’єн, Іванченко Геннадій Федорович // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 79. – С. 228–233.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/24096
dc.description.abstractУ наведеній моделі в просторі станів визначено вплив на динамічну систему маркетингової діяльності, визначені зміни в надходженні кількості товару в часі, динаміка запланованого та надпланового прибутку. Інтегрована монотонна функцій ринкового попиту розглядається як сума кривих індивідуального попиту всіх споживачів. Функцію корисності для споживацького сектора визначено шляхом інтеграції кривих пропозиції окремих фірм, одержаних в результаті вирішення їх оптимізаційних задач в умовах досконалої конкуренції. Модель ринку наближається до стану локальної рівноваги ринок автоматично змінює первинні ціни, піднімаючи або знижуючи ціну. У якості сердовища для дослідження моделі використано Matlab, що забезпечує імітаційне моделювання складних систем в різноманітних режимах.uk
dc.description.abstractIn the resulted model in problem space influence is certain on the dynamic system of marketing activity, certain changes in the receipt of amount of commodity in time, loud speaker of the planned income. Integrated monotonous functions of market demand is examined as sum of individual demand curves of all users. The function of utility for a consumer sector is certain by integration of curves of suggestion of the separate firms got as a result of decision of their optimization tasks in the conditions of perfect competition. A market model approaches the state of local equilibrium a market automatically changes primary prices, lifting or reducing the price. In quality of the program for research of model Matlab is used, that provides the imitation design of the difficult systems in the various modes.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectІмітаційне моделюванняuk
dc.subjectMatlabuk
dc.subjectматематична модель маркетингуuk
dc.subjectмодель ринкуuk
dc.subjectоптимізація управління ринкомuk
dc.subjectImitation designuk
dc.subjectMatlabuk
dc.subjectmathematical model of marketinguk
dc.subjectmarket modeluk
dc.subjectoptimization of management by a marketuk
dc.titleДинамічна модель ринку в умовах доскональної конкуренціїuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc004.358:339.138uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record