Show simple item record

dc.contributor.advisorОпарін, Валерій Михайлович
dc.contributor.authorТерещенко, Олександр Павлович
dc.contributor.authorTereshchenko, Alexander
dc.date.accessioned2018-05-29T12:27:32Z
dc.date.available2018-05-29T12:27:32Z
dc.date.issued2018-04-17
dc.identifier.citationТерещенко О. П. Бюджети середніх та малих міст: сучасний стан та перспективи (на прикладі м. Ірпінь) : магістер. дипломна робота : 072, Фінанси і кредит / Терещенко Олександр Павлович; наук. керівник Опарін В. М.; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т. ім. Вадима Гетьмана», Ф-т фінансів, Каф. фінансів. - Київ, 2018. – 114 с.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/24652
dc.description.abstractСьогодні питання реформування бюджетної системи України виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади. Роль місцевих податків та зборів у наповненні місцевих бюджетів у нашій країні залишається незначною. Тому, розглянувши проблеми формування місцевих бюджетів як в Україні, так і в окремих зарубіжних країнах, можна дійти висновку, що продовження вивчення досвіду унітарних країн із розвиненою децентралізацією може стати у нагоді під час вироблення та запровадження політики реформування системи місцевих бюджетів в Україні. Важливо звернути увагу на досвід країн Європейського Союзу. Цікавим для глибшого аналізу також є досвід саме унітарних країн, трансформація моделі управління регіонами, в яких позитивно зарекомендувала себе, зокрема у сфері наповнення місцевих бюджетів.uk
dc.description.abstractNowadays the issues of decentralization of the budgetary system of Ukraine come to the force, because financial decentralization is one of the fundamental conditions of independence and viability of local authorities. The role of local taxes and duties in the filling of local budgets in our country remains insignificant. Therefore, having considered the problems of formation of local budgets both in Ukraine and in some foreign countries, we can conclude that the continuation of studying the experience of unitary countries with developed decentralization can be useful during the elaboration and implementation of the policy of reformation of local budgets in Ukraine. It is important to pay attention to the experience of the EU countries. The experience of such unitary countries as the transformation of the region management model, in which it has positively established itself, in particular in the sphere of filling local budgets, is also interesting for deeper analysis.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectбюджетuk
dc.subjectбюджетна системаuk
dc.subjectдержавне регулюванняuk
dc.subjectміжбюджетні відносиниuk
dc.subjectмісцеві бюджетиuk
dc.subjectфінансова децентралізаціяuk
dc.subjectдоходи місцевих бюджетівuk
dc.subjectмісцеві податки і збориuk
dc.subjectзапозиченняuk
dc.subjectфінансова децентралізаціяuk
dc.subjectbudgetuk
dc.subjectbudget systemuk
dc.subjectstate regulationuk
dc.subjectintergovernmental fiscal relationsuk
dc.subjectlocal budgetsuk
dc.subjectfinancial decentralizationuk
dc.subjectlocal budget revenuesuk
dc.subjectlocal taxes and feesuk
dc.subjectborrowinguk
dc.subjectfinancial decentralizationuk
dc.titleБюджети середніх та малих міст: сучасний стан та перспективи (на прикладі м. Ірпінь)uk
dc.title.alternativeBudgets of the medium and small cities: current state and prospects (on the example of Irpin city)uk
dc.typeOtheruk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record