Now showing items 1-20 of 44

  • Трансформація зайнятості населення: методологічні засади дослідження та європейські тренди 

   Антонюк, В. П.; Antonyuk, V. P.; Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Lyudmyla; Щетинина, Людмила Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті за методологією Кастельса аналізуються трансформаційні процеси в сфері зайнятості населення як в європейських країнах, так і в Україні. Визначено, що зміни в структурі зайнятого населення за сферами економічної ...
  • Розвиток системи інтегрованих соціальних послуг в умовах децентралізації (на прикладі об’єднаних територіальних громад) 

   Ільчук, Л. І.; Ilchuk, L. I.; Ильчук, Л. И. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті проаналізовано стан і необхідність розвитку системи інтегрованих соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах в умовах децентралізації. Уточнено поняття «інтегровані соціальні послуги». Наведено переваги ...
  • Вплив інфляції на національний ринок праці 

   Юрчик, Г. М.; Urchi, G. M.; Юрчик, Г. Н. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті визначено наслідки інфляції для економіки, конкретизовано вплив інфляції на ринок праці залежно від її темпів. Проаналізовано динаміку та фактори інфляції в Україні. Проведено кореляційний аналіз взаємозв’язку між ...
  • Удосконалення системи управління персоналом у контексті забезпечення економічної безпеки підприємства 

   Ткачук, В. О.; Tkachuk, V. O.; Ткачук, В. А.; Вернигора, Р. В.; Vernyhora, R. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Розкрито можливості вдосконалення системи управління персоналом у контексті забезпечення економічної безпеки підприємства. Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності системи управління персоналом. Наведено структуру системи ...
  • Сутність та особливості запозиченої праці 

   Василенко, Андрій Олександрович; Vasylenko, Andrii; Василенко, Андрей Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті проаналізовано різні підходи до визначення сутності запозиченої праці. Сформульовано авторське визначення запозиченої праці. Визначено характерні відмінності соціально-трудових відносин з приводу запозиченої праці ...
  • Розвиток гнучкої зайнятості як фактор якості трудового життя викладачів вищої школи 

   Рябоконь, Іван Олександрович; Ryabokon, I. А.; Рябоконь, Иван Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті проаналізовано розвиток гнучкої праці, як складової і фактору якостітрудового життя. Виявлено роль моделі гнучкої зайнятості у забезпеченні якості трудового життя у вищих начальних закладах. Визначено фактори ...
  • Соціальна інфраструктура в системі забезпечення людського розвитку 

   Бойченко, В. С.; Boychenko, V. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Досліджено поняття людський розвиток, визначені основні структурні елементи, які забезпечують цей процес, зокрема встановлено цілі, завдання, підсумкові індикатори та принципи забезпечення. Розкрито основні групи факторів, ...
  • Молодь на ринку праці України: проблеми, тенденції й особливості 

   Швець, П. А.; Shvets, P. A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Досліджено особливості розвитку сучасного ринку праці молоді та окреслено чинники, які впливають на його стан. Обґрунтовано необхідність регулювання процесів працевлаштування молоді на ринку праці України, що визначається ...
  • Колективно-договірне регулювання оплати праці: проблеми та напрями удосконалення 

   Кицак, Тарас Григорович; Kizak, Tarac; Кицак, Тарас Григорьевич; Коваленко, Іван Федорович; Kovalenko, I. F.; Коваленко, Иван Фёдорович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Досліджено особливості колективно-договірного регулювання оплати праці у вітчизняних реаліях. Проаналізовано сучасний стан та якість колективно-договірногопроцесу. Визначено актуальність колективно-договірного регулювання ...
  • Соціальні стандарти в сфері оплати праці України: диференційованість структури та особливості реалізації 

   Заяць, Тетяна Анатоліїівна; Zaiats, Tetyana; Заяць, Татьяна Анатольевна; Дяконенко, О. І.; Dyakonenko, O. I.; Дяконенко, О. И. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Розкрито систему та сутність соціальних стандартів у сфері оплати праці України, розглянуто основні вітчизняні соціальні стандарти та обґрунтовано їхній зміст. Досліджено диференційованість структури системи соціальних ...
  • Сучасні чинники впливу на формування людського капіталу 

   Головко, Л. В.; Holovko, L. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті визначено сучасні чинники впливу на формування людського капіталу. Досліджено стан і розвиток людських ресурсів у контексті трансформаційних змін суспільного розвитку України. Запропоновано ефективні регулятори, ...
  • Соціальна робота з людьми похилого віку у В’єтнамі 

   Ле Тхі Тхань Там; Le Thi Thanh Tam; Ле Тхи Тхань Там (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У даній статі розкрито соціальні проблеми в роботі з людьми похилого віку у В’єтнамі, а також надано соціально-демографічну характеристику даної категорії населення. Проаналізовано проблеми щодо розвитку соціальної роботи ...
  • Механізм формування та впровадження моделі компетенцій (методологічний аспект) 

   Волобоєва, Ірина Олександрівна; Voloboeva, Irina; Волобоева, Ирина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті досліджено методологічний аспект формування та впровадження моделі компетенцій. Досліджено склад системи та умови ефективного функціонування механізму, тобто умови здатності системи до відтворення та саморозвитку. ...
  • Інформаційна економіка: вплив на можливості людського розвитку 

   Алексанян, А. Г.; Aleksanyan, A. G. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті досліджено можливості і загрози, які виникають у царині людського розвитку в умовах переходу до інформаційної економіки як для окремого працівника, так і для національної економіки в цілому. Ці можливості і загрози ...
  • Інноваційний потенціал та ефективність соціальної відповідальності за умов високих ризиків бізнесу 

   Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Досліджено еволюцію підходів і концепцій щодо розуміння змісту та закономірностей розвитку партнерства організацій приватного і суспільного секторів економіки. Акцентовано увагу на особливостях оцінювання ефективності ...
  • Сучасні тенденції в сфері зайнятості: вітчизняний і міжнародний аспекти 

   Смачило, В. В.; Smachylo, V. V.; Луценко, Н. О.; Lutsenko, N. O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Метою статті є дослідження сучасних тенденцій, що склалися на міжнародному та вітчизняному ринках праці. Автором проаналізовано основні показники, які характерні для сучасного ринку праці. Також виділено основні проблеми ...
  • Світовий і український ринок праці у сфері веб-технологій: порівняльна оцінка привабливості професій 

   Грішнова, Олена Антонівна; Grishnova, Olena; Гришнова, Елена Антоновна; Шевчук, В. А.; Shevchuk, V. A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   Описано технологічний цикл створення веб-проекту й виокремлено групи фахівців для роботи у цьому. Визначено особливості роботи у цій сфері, її переваги й недоліки. На основі потужної статистичної бази вакансій і резюме ...
  • Працетерапія для осіб похилого віку в умовах інтернатної установи: специфіка та можливості 

   Болюбах, В. В.; Bolyubah, V. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті досліджено поняття працетерапії для підопічних осіб похилого віку в інтернатних установах системи соціального захисту. Адекватне та своєчасне задоволення індивідуальних потреб громадян похилого віку покликане ...
  • Цифрова компетентність менеджера з персоналу 

   Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті досліджено сутність поняття «цифрова компетентність». Визначенотренди розвитку цифрових технологій управління персоналом та функціональні сфери управління персоналом, практика реалізації яких вимагає розвитку ...
  • Шляхи оптимізації обслуговування в інтернатних установах: вітчизняні реалії та кращі світові практики 

   Барабаш, Ю. Ю.; Barabash, Y. Y. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
   У статті розглянуто аналіз показників задоволеності отримувачів соціальних послуг в інтернатних установах на базі дослідження та проведено короткий аналіз міжнародного досвіду переходу від стаціонарного типу обслуговування ...