Show simple item record

dc.contributor.authorGrynenko, Anatoliy
dc.contributor.authorГриненко, Анатолій Михайлович
dc.contributor.authorГриненко, Анатолий Михайлович
dc.contributor.authorKyryliuk, V. V.
dc.contributor.authorКирилюк, Володимир Вікторович
dc.contributor.authorКирилюк, Владимир Викторович
dc.date.accessioned2018-06-12T10:38:05Z
dc.date.available2018-06-12T10:38:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationGrynenko A. M. State as the main institution of increasing the level of social cohesion / Grynenko A. M., Kyryliuk V. V. // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – № 1. – С. 298–309.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/24780
dc.description.abstractThe aim of the article is to research the process of enhancing social cohesion. The main approaches to social policy of the state that enables it to influence the level of socialcohesion are covered. In modern conditions social policy is universal, necessary andfunctionally important area of social life, especially for improving social cohesion. Maindirections of the implementation of state social policy in the context of social cohesion have been researched. Changes in the policy of citizens` incomes, sector of employment, health, education, culture, housing sectors of state social policy are hihglighted. The main factors of the increase of the level of social cohesion in Ukraine have been analysed.uk
dc.description.abstractУ статті розглянуто роль держави в процесі підвищення соціальної згуртованості суспільства. Розкрито основні підходи до соціальної політики держави, через яку держава може реально впливати на рівень соціальної згуртованості суспільства. Соціальна політика в сучасних умовах є універсальною, необхідною та функціональнозначимою сферою життєдіяльності суспільства, особливо для підвищення рівня соціальної згуртованості суспільства. Вивчено основні напрямки реалізації соціальної політики держави в контексті соціальної згуртованості суспільства. Акцентовано увагу на змінах у політиці доходів громадян, сфери зайнятості населення, медичної, освітньої, культурної, житлової сфери державної соціальної політики. Проаналізовано основні фактори росту рівня соціальної згуртованості суспільства в Україні.uk
dc.description.abstractВ статье рассматривается роль государства в процессе повышения социальнойсплоченности общества. Освещены основные подходы к социальной политики государства, через которую государство может реально влиять на уровень социальной сплоченности общества. Социальная политика в современных условиях является универсальной, необходимой и функционально значимой сферой жизнедеятельности общества, особенно для повышения уровня социальной сплоченности общества. Исследованы основные направления реализации социальной политики государствав контексте социальной сплоченности общества. Акцентировано внимание на изменениях в политике доходов граждан, сфере занятости населения, медицинской, образовательной, культурной, жилищной сферах государственной социальной политики. Проанализированы основные факторы роста уровня социальной сплоченности общества в Украине.uk
dc.language.isoenuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectSocial inequalityuk
dc.subjectsocial cohesionuk
dc.subjectsocial stratificationuk
dc.subjectincome inequalityuk
dc.subjectsocial policyuk
dc.subjectСоціальна нерівністьuk
dc.subjectсоціальна згуртованістьuk
dc.subjectсоціальна стратифікаціяuk
dc.subjectнерівність доходівuk
dc.subjectсоціальна політикаuk
dc.subjectСоциальное неравенствоuk
dc.subjectсоциальная сплоченностьuk
dc.subjectсоциальная стратификацияuk
dc.subjectнеравенство в доходахuk
dc.subjectcоциальная политикаuk
dc.titleState as the main institution of increasing the level of social cohesionuk
dc.title.alternativeДержава як основний інститут підвищення рівня соціальної згуртованості суспільстваuk
dc.title.alternativeГосударство как основной институт повышения уровня социальной сплоченности обществаuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc316.4uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record