Show simple item record

dc.contributor.authorКукоба, Володимир Павлович
dc.contributor.authorKukoba, Volodymyr P.
dc.contributor.authorКукоба, Владимир Павлович
dc.date.accessioned2018-07-02T13:02:18Z
dc.date.available2018-07-02T13:02:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationКукоба В. П. Економетричні моделі для аналізу і прогнозування стану організації діяльності підприємства / Кукоба Володимир Павлович // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 42. – С. 208–216.uk
dc.identifier.issn2312-9298
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/24900
dc.description.abstractУ статті представлено нові формалізовані моделі, які можна застосовувати для оцінювання поточного та прогнозування на майбутнє стану упорядкованості діяльності підприємства. В ній наведено нові способи визначення рівня організації в системі управління та соціальної організації. Запропоновано способи використання нових та наявних методів при моделюванні організаційних змін на підприємстві. Обґрунтований інструментарій дозволяє прогнозувати не лише відносні зміни у організації діяльності підприємства, а і масштаби зміни обсягів виробництва продукції або отримання додаткового прибутку від таких змін.
dc.description.abstractThe new formalized models which can be applied for an evaluation current and prognostication state of enterprise activity organization are presented in the article. Proposed the innovative econometric method of organization level determination in the management system. The econometric determination model of social organization level first offered in this article. Is offered the econometric model of determination of technology organization level in the production system of enterprise changed by author. The methods of the use of econometric models of levels of organization are described on an enterprise for the aims of analysis of parameters of their activity. Are described the methods of the use of econometric models determination of enterprise organization levels for the aims of analysis of parameters of production activity of this enterprises. The possible means of the use of present and new methods are offered at the design of organizational changes in the enterprises. The grounded tool allows forecasting not only relative changes in the enterprise activity organization but also volume of production output change or receipt of additional profits from such changes.
dc.description.abstractВ статье представлены новые формализированные модели, которые можно применять для оценивания текущего и прогнозирования будущего состояния упорядоченности деятельности предприятия. В ней приведены новые способы определения уровня организации в системе управления и социальной организации. Предложены способы использования новых и существующих методов при моделировании организационных изменений на предприятии. Предложенный инструментарий позволяет прогнозировать не только относительные изменения в организации деятельности предприятия, но и масштабы изменения объемов производства продукции или получения дополнительного дохода, от таких изменений.
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectорганізаціяuk
dc.subjectорганізаційний рівеньuk
dc.subjectорганізація виробництваuk
dc.subjectорганізація праціuk
dc.subjectорганізація управлінняuk
dc.subjectсоціальна організаціяuk
dc.subjectorganizationuk
dc.subjectorganizational leveluk
dc.subjectorganization of productionuk
dc.subjectorganization of labouruk
dc.subjectorganization of managementuk
dc.subjectsocial organizationuk
dc.subjectорганизацияuk
dc.subjectорганизационный уровеньuk
dc.subjectорганизация производстваuk
dc.subjectорганизация трудаuk
dc.subjectорганизация управленияuk
dc.subjectсоциальная организацияuk
dc.titleЕконометричні моделі для аналізу і прогнозування стану організації діяльності підприємстваuk
dc.title.alternativeEkonometric models for analysis and prognostication of the enterprise activity organizationuk
dc.title.alternativeЕконометрические модели для анализа и прогнозирования состояния организации деятельности предприятияuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc005.74: 330.1 : 338.3uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record