Show simple item record

dc.contributor.authorКопил, Галина Олексіївна
dc.contributor.authorKopyl, Galyna Olexijiwna
dc.contributor.authorКопыл, Галина Алексеевна
dc.date.accessioned2018-07-18T06:34:39Z
dc.date.available2018-07-18T06:34:39Z
dc.date.issued2018-03-15
dc.identifier.citationКопил Г. О. Мотиваційне забезпечення навчального процесу на занятті іноземної мови як психолого-педагогічна умова для формування інтеркультурологічної компетенції / Копил Г. О. Копил // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – C. 229–233. – Назва з титул. екрану.uk
dc.identifier.urihttp://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25126
dc.description.abstractУ статті йде мова про роль мотивації для підвищення ефективності навчального процесу вивчення іноземних мов фахового спрямування, проаналізовано теоретичне підґрунтя даного феномену як психолого-педагогічної умови у проведенні занять, метою яких є формування професійної компетентності майбутніх фахівців. Також обґрунтовано значення мотивації як невід’ємного та одного з провідних компонентів структури професійної компетентності фахівців.uk
dc.description.abstractIn the article is analysed the role of motivation for increasing the educational process efficiency of foreign languages study in psychological direction, the theoretical basis of this phenomenon as a psychological and pedagogical condition in conducting classes, the purpose of which is the formation professional competence of future specialists. It also substantiates the importance of motivation one of the leading components of the structure of specialists professional competence.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectіноземні мовиuk
dc.subjectмотиваціяuk
dc.subjectпотребиuk
dc.subjectінтеркультурологічна компетенціяuk
dc.subjectпрофесійна компетентністьuk
dc.subjectмотиваційно-ціннісний компонентuk
dc.subjectforeign languagesuk
dc.subjectmotivationuk
dc.subjectneedsuk
dc.subjectintercultural competenceuk
dc.subjectprofessional competenceuk
dc.subjectmotivational and value componentuk
dc.titleМотиваційне забезпечення навчального процесу на занятті іноземної мови як психолого-педагогічна умова для формування інтеркультурологічної компетенціїuk
dc.typeArticleuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record