Show simple item record

dc.contributor.authorКурченко, Ліна Миколаївна
dc.contributor.authorKurchenko, Lina
dc.contributor.authorКурченко, Лина Николаевна
dc.date.accessioned2018-07-18T06:42:37Z
dc.date.available2018-07-18T06:42:37Z
dc.date.issued2018-03-15
dc.identifier.citationКурченко Л. М. Європейські стандарти і міжнародні сертифікати у викладанні іноземних мов як чинник євроінтеграції вищої школи України / Курченко Л. М. // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – C. 233–238. – Назва з титул. екрану.uk
dc.identifier.isbn978-966-956-090-1
dc.identifier.urihttp://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25127
dc.description.abstractСтаття продовжує низку досліджень щодо сучасних стандартів якості вищої освіти, які діють у Європейському Союзі з урахуванням інновацій, що відбулися останніми роками. У центрі уваги знаходиться нова редакція «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти» (ESG) 2015 року, розроблена Європейською асоціацією забезпечення якості вищої освіти (ENQA) на засадах студентоцентризму і компетентнісного підходу. У сфері мовної підготовки загальновизнаним міжнародним стандартом виступають «Спільні європейські референційні рамки» (Common European Framework Reference, або CEFR) Ради Європи, які у перебізі Болонського процесу набувають дедалі більшого значення для академічної мобільності і міжнародного визнання дипломів та сертифікатів. Виходячи з цього, надаються рекомендації щодо інтегрування стандартів, вимог і методів незалежних міжнародних мовних сертифікатів, зокрема telc, до навчальних курсів вищої школи України і підсумкової оцінки знань.uk
dc.description.abstractThe article continues a series of studies on current higher education quality standards in the European Union considering the innovations that have occurred in recent years. The focus is the new edition of «Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education» (ESG) 2015, developed by the European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) on the basis of student centrism and competence approach. In the field of language learning, the Common European Framework Reference (CEFR) by the Council of Europe is referred to as the key standard since its acceptance in 2001, still further gaining importance for international academic mobility and diploma recognition in line with the Bologna process. Therefore, integrating standards, requirements and methods of independent international language certificates, particularly telc, into teaching and outcomes assessment of foreign language studying in Ukraine is highly recommended.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subject«Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти»uk
dc.subjectЄСРuk
dc.subjectєвропейський простір вищої освітиuk
dc.subjectЄПВОuk
dc.subjectспільні європейські референційні рамкиuk
dc.subjectCEFRuk
dc.subjectвища освітаuk
dc.subjectБолонський процесuk
dc.subjectстандартиuk
dc.subjectсертифікаціяuk
dc.subjectсистема контролю якості освітиuk
dc.subjectстудентоцентризмuk
dc.subjectкомпетенціяuk
dc.subjectкомпетентнісний підхідuk
dc.subjectЄвропейський Союзuk
dc.subjectУкраїнаuk
dc.subjectвикладання іноземних мовuk
dc.subjectкомунікативна компетенціяuk
dc.subjectакадемічна мобільністьuk
dc.subjecttelcuk
dc.subjectStandards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Areauk
dc.subjectESGuk
dc.subjectENQAuk
dc.subjectEuropean higher education areauk
dc.subjectEHEAuk
dc.subjectCommon European Framework Referenceuk
dc.subjectCEFRuk
dc.subjecthigher educationuk
dc.subjectBologna processuk
dc.subjectstandardsuk
dc.subjectcertificationuk
dc.subjecteducation quality management systemuk
dc.subjectstudent centrismuk
dc.subjectcompetence based approachuk
dc.subjectcommunicative competenceuk
dc.subjectEuropean Unionuk
dc.subjectUkraineuk
dc.subjectforeign language teachinguk
dc.subjectacademic mobilityuk
dc.subjecttelcuk
dc.titleЄвропейські стандарти і міжнародні сертифікати у викладанні іноземних мов як чинник євроінтеграції вищої школи Україниuk
dc.typeArticleuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record