Collections in this community

Recent Submissions

 • Рецензія на підручник д.е.н., професора Рогача О. І. «Теорії міжнародного бізнесу» 

  Поручник, Анатолій Михайлович; Poruchnyk, Anatoliy; Поручник, Анатолий Михайлович; Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stoliarchuk, Yaroslava; Столярчук, Ярослава Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Регіональні об’єднання в глобальній економіці 

  Радзієвська, Світлана Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуто сучасний стан, взаємозв’язки та перспективи розвитку основних регіональних об’єднань глобальної економіки. Визначено основні чинники розвитку регіональних об’єднань у другій половині XX ст. – на початку ...
 • Альтернативна енергетика Сполучених Штатів Америки в умовах глобальних викликів 

  Черницька, Тетяна Володимирівна; Черницкая, Татьяна Владимировна; Новосад, Юлія Романівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У науковій статті здійснено обґрунтування засад формування енергетичної моделі економічного розвитку Сполучених Штатів Америки, дослідження ролі, передумов, факторів і механізмів розширеного впровадження альтернативної ...
 • Глобальні закономірності розвитку світового ринку авіаційних перевезень 

  Ложачевська, Олена Михайлівна; Сидоренко, Катерина Вікторівна; Сіденко, Світлана Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статтю присвячено обґрунтуванню ключових глобальних закономірностей розвитку світового ринку авіаційних перевезень на основі комплексного узагальнення етапів розвитку суспільства в контексті інфраструктурних трансформацій, ...
 • Креативізація глобального інвестиційного процесу 

  Бурмака, Микола Олексійович; Burmaka, Mykola; Бурмака, Николай Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статтю присвячено дослідженню головних передумов і ключових факторів креативізації глобального інвестиційного процесу у руслі науково-технологічного прогресу насамперед цифрової та мережевої трансформації економічної ...
 • Формування економіки знань в ЄС: методологічні засади та механізми імплементації 

  Яблонскі, Лукаш; Jablonski, Lukasz; Яблонскі, Марек; Jablonski, Marek; Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Метою статті є дослідження теоретичних основ формування економіки знань, а також аналіз політики ЄС, спрямованої на розвиток наукового потенціалу, інноваційної діяльності та комерціалізацію нових технологій в країнах-членах. ...
 • Концептуальні засади становлення та розвитку нового світового економічного порядку 

  Молчанова, Еллана Юріївна; Molchanova, Ellana; Молчанова, Эллана Юрьевна; Ковтонюк, Катерина Володимирівна; Kovtonyuk, Kateryna; Ковтонюк, Екатерина Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розкрито сутність міждисциплінарного поняття «світовий порядок», показана гетерогенність поглядів представників різних напрямків та наукових шкіл, зокрема у площині забезпечення стабільності міжнародної системи та соціальної ...
 • Динаміка розвитку медійних корпорацій в умовах глобалізації 

  Чужиков, Андрій Вікторович; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрей Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статтю присвячено дослідженню динаміки розвитку медійних корпорацій в умовах посиленні глобалізаційних тенденцій у світовій економіці. В основу вивчення особливостей динамізації медійного бізнесу покладено міждисциплінарний ...
 • Параметри та моделі автономії університетів 

  Верденхофа, Ольга Романівна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Цимбал, Людмила Іванівна; Tsymbal, Ludmila; Цимбал, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті розкрито сутність автономії університетів та доведена необхідність її активізації в сучасних умовах господарювання. Виокремлено основні види автономії університетів: фінансову, кадрову, академічну та організаційну, ...
 • Інтелектуальний капітал в структурі глобальної економіки 

  Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Lukianenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Дмитриевна; Дворник, Ірина Вікторівна; Dvornik, I.; Колечко, Дмитро Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено сутність інтелектуального капіталу в постіндустріальній економіці знань. Здійснено методологічну ідентифікацію ключових понять – інтелект, інтелектуальна праця, інтелектуальна діяльність, інтелектуальний ...
 • Економічна дипломатія як симбіоз науки та політики 

  Шаров, Олександр Миколайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті дано визначення самої суті економічної дипломатії як науки міжнародних економічних відносин і засобу здійснення зовнішньоекономічної політики держави, що представляє собою сукупність невійськових практичних заходів, ...
 • Асиметрії торговельної інтеграції України та ЄС 

  Балежентіс, Альвідас; Baležentis, Аlvydas; Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розкрито питання двосторонньої торговельної інтеграції внаслідок реалізації поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка дала змогу країнам перейти від партнерства і співробітництва до політичної ...
 • Глобальні детермінанти і моделі фінансування інновацій 

  Гечбая, Бадрі; Gechbaia, Badri; Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Рудуха, Наталія Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті розкрито концептуальні основи фінансування інноваційної діяльності в сучасних умовах. Оскільки інноваційний розвиток всіх суб’єктів глобальної економіки відіграють ключову роль у забезпеченні їх конкурентоспроможності, ...