Show simple item record

dc.contributor.authorВерба, Вероніка Анатоліївна
dc.contributor.authorVerba, Veronika
dc.contributor.authorВерба, Вероника Анатольевна
dc.contributor.authorТищенко, Олександр Олександрович
dc.contributor.authorTyshchenko, Oleksandr
dc.contributor.authorТищенко, Александр Александрович
dc.date.accessioned2018-12-18T08:03:08Z
dc.date.available2018-12-18T08:03:08Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationВерба В. А. Клієнтський капітал як джерело вартості підприємства / Верба В. А., Тищенко О. О. // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 186–192.uk
dc.identifier.issn2222-0712
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/26682
dc.description.abstractУ статті подано авторське бачення сутності клієнтського капіталу та його впливу на вартість підприємства. Мета статті полягає в обґрунтуванні ролі клієнтського капіталу у процесі капіталізації підприємства за допомогою моделювання ланцюга капіталізації вартості бізнесу «інвестиції в активи – генерування грошових потоків – капіталізація підприємства». У результаті дослідження обґрунтована авторська позиція щодо сутності та структуризації клієнтського капіталу, що дає можливість виявити фінансово-управлінські важелі капіталізації клієнтського капіталу. Базуючись на аналізі динаміки фінансових параметрів світових лідерів ІТ-індустрії, автомобілебудування, виробництва одягу та напоїв, виявлено взаємозв’язок вартості підприємства з величиною активів і прибутку, вартістю бренду, визначено впливовість клієнтського капіталу на капіталізацію підприємств різних сфер діяльності. Запропоновано модель капіталізації клієнтського капіталу на основі виявлення грошових потоків, обумовлених формуванням і розвитком підприємств для двох типів компаній B2C та B2B.uk
dc.description.abstractThe article presents the authors’ vision of the essence of the client capital and its influence upon the enterprise cost. The goal of the article is explanation of the role of the client capital in the process of enterprise capitalisation with the help of the business cost capitalisation model: investments into assets – cash flow generation – enterprise capitalisation. The result of the study is the authors’ position regarding the essence and structuring the client capital, which gives a possibility to detect financial and managerial instruments of capitalisation of the client capital. The conducted analysis of dynamics of financial parameters of the world leaders of IT industry, car building, clothes manufacture and beverages production allows detection of interconnection of the enterprise cost with the volume of assets and profit and identification of influence of the client capital upon capitalisation of enterprises of various spheres of activity. The article develops a model of capitalisation of the client capital on the basis of detection of cash flows, caused by formation of enterprises of B2C and B2B types.uk
dc.description.abstractВ статье представлено авторское видение сути клиентского капитала и его влияние на стоимость предприятия. Целью стати является обоснование роли клиентского капитала в процессе капитализации предприятия с помощью модели капитализации стоимости бизнеса: «инвестиции в активы – генерирование денежных потоков – капитализация предприятия». Результатом исследования является авторская позиция относительно сути и структуризации клиентского капитала, которая дает возможность выявить финансово-управленческие рычаги капитализации клиентского капитала. Проведенный анализ динамики финансовых параметров мировых лидеров IТ-индустрии, автомобилестроения, производства одежды и напитков позволил выявить взаимосвязь стоимости предприятий с величиной активов и прибыли, определить влияние клиентского капитала на капитализацию предприятий разных сфер деятельности. Разработана модель капитализации клиентского капитала на основе выявления денежных потоков, обусловленных формированием и развитием предприятий двух типов B2C и B2B.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherВидавничий Дім «ІНЖЕК»uk
dc.subjectінтелектуальний капіталuk
dc.subjectклієнтський капіталuk
dc.subjectгрошові потокиuk
dc.subjectпроцес створення цінностіuk
dc.subjectвартість підприємстваuk
dc.subjectсфери B2C та B2Buk
dc.subjectintellectual capitaluk
dc.subjectclient capitaluk
dc.subjectcash flowsuk
dc.subjectcapitalisation processuk
dc.subjectenterprise costuk
dc.subjectинтеллектуальный капиталuk
dc.subjectклиентский капиталuk
dc.subjectденежные потокиuk
dc.subjectпроцесс капитализацииuk
dc.subjectстоимость предприятияuk
dc.titleКлієнтський капітал як джерело вартості підприємстваuk
dc.title.alternativeClient capital as a source of enterprise costuk
dc.title.alternativeКлиентский капитал как источник стоимости предприятияuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc330.123uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record