Recent Submissions

 • Моделі інформаційно-аналітичного забезпечення організації виробничого партнерства в умовах глобалізації 

  Локойда, К. І.; Lokoyda, K. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Швидке та безперервне удосконалення інформаційно-комунікаційних технологій актуалізує проблему узгодження інформаційного-аналітичного забезпечення підприємства з глобальною та регіональною інформаційною інфраструктурою. ...
 • Особливості функціонування ІТ аутсорсингу у різних країнах 

  Товстенко, І. І.; Tovstenko, I.; Бесараб, Світлана Олексіївна; Besarab, Svitlana; Бесараб, Светлана Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У роботі здійснено порівняльний аналіз критеріїв надання послуг аутсорсингу на прикладі України та Індії. Визначено основні переваги та недоліки та встановлено основні відмінності між аутсорсерами.
 • Сучасні тренди розвитку глобального логістичного ринку 

  Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна; Іщенко, Анна Володимирівна; Ищенко, Анна Владимировна; Олефіренко, Вікторія Володимирівна; Olefirenko, V. V.; Олефиренко, Виктория Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена аналізу сучасних особливостей глобального логістичного ринку та факторів, що зумовлюють його трансформацію. На основі виявленої специфіки узагальнено основні тенденції його розвитку. Також виокремлено ...
 • Стратегічні пріоритети розбудови в Україні ефективного бізнес-середовища транснаціональної діяльності 

  Пісна, О. М.; Pisna, O. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті виявлено основні причини, що призвели до негативних показників та параметрів розвитку сучасного середовища бізнес-діяльності компаній та запропоновано заходи реалізації системи адміністративно-правових (через ...
 • Аналіз ринку нерухомості та його проблеми регулювання в Україні 

  Загребельна, Катерина В.; Zahrebelna, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті представлені результати дослідження ринку нерухомості в Україні. На думку автора він має одне з ключових значень для економічної системи держави. Це обумовлено тим, що ринок забезпечує одну з базових потреб. ...
 • Системний підхід в моделюванні процесів управління економічною безпекою підприємства 

  Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Николаевна; Іванова, Лариса Іванівна; Ivanova, Larysa; Иванова, Лариса Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Актуальність дослідження процесів управління економічною безпекою підприємства обумовлена необхідністю принципово нових підходів до її забезпечення за умов кризових явищ в економіці, розробки заходів та методів, що забезпечать ...
 • Застосування методів багатокритеріального аналізу у стратегічному плануванні діяльності фінансових установ 

  Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andriy; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Куць, Н. В.; Kyc, N. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стратегічне планування діяльності фінансової установи як процес завжди передбачає прийняття багатьох стратегічних рішень, більшість з яких являють собою багатоцільові та багатокритеріальні завдання та які потребують ...
 • Проблеми діяльності державної аудиторської служби України та шляхи їх вирішення 

  Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Natalia S.; Данилевич, Наталия Станиславовна; Тисячна, С. Д.; Tysiachna, S. D. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття була присвячена визначенню основних функцій органу фінансового контролю. Розкрито пріоритетні завдання Державної аудиторської служби України. Наведено статистичні показники за 2014–2017 роки щодо виявлення порушень, ...
 • Джерела фінансування інновацій 

  Олійник, А. Ю.; Oliinyk, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті обґрунтовано джерела фінансування інновацій. Досліджено різні точки зору на визначення сутнісних характеристик процесу фінансування. Виокремлено диверсифіковані підходи до структуризації джерел фінансування ...
 • Ключові інструменти стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності бізнесу: зарубіжний та вітчизняний досвід 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Зубко, Є. В.; Zubko, Ye. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено теоретичні аспекти інноваційної діяльності як ключового напряму розвитку та становлення сучасного цифрового бізнесу. Проведено ґрунтовний аналіз впровадження інноваційних технологій на підприємствах ...
 • Впровадження блокчейн технологій на українських підприємствах: перспективи і виклики 

  Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Головко, Наталія; Holovko, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Дана робота спрямована на дослідження сутності такого інноваційного рішення, як блокчейн і основних переваг його впровадження на підприємствах. Об’єкт дослідження: процеси впровадження блокчейна на підприємствах. Предмет ...
 • Обґрунтування вибору конкурентної стратегії підприємства 

  Ліщинська, Вікторія Валеріївна; Lіshchynska, Victoriia; Лищинская, Виктория Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статтю присвячено проблемі вибору базової конкурентної стратегії підприємства. Запропоновано методичний підхід до вибору конкурентної стратегії підприємства, що передбачає формування гібридних генеричних стратегій, який ...
 • Особливості функціонування стратегії розвитку компанії 

  Бурлуцька, О. В.; Burlutskaya, O.; Швидка, Оксана Полікарпівна; Shvydka, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Здійснено аналіз стратегічного становища та перспектив розвитку підприємства з використанням методики SPACE-аналізу на прикладі АСК «Укррічфлот». Визначено стратегічний вектор діяльності підприємства та проаналізовано ...
 • Людський капітал підприємства: проблеми та перспективи розвитку 

  Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраева, Наталия Николаевна; Кісельман, В. В.; Kiselman, V. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Досліджується сутність та склад людського капіталу. Визначено, що система людського капіталу складається з наступних елементів: інтелектуальний, структурний, соціальний та ринковий капітал. Доведено, що інвестиції відіграють ...
 • Логістичні чинники та інструменти у розвитку сучасних маркетингових систем 

  Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveschenko, Viktorija; Кривещенко, Виктория Витальевна; Яковенко, Алла Казимировна; Iakovenko, A. К. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті показано значущість і роль логістичних чинників та інструментів у розвитку сучасних маркетингових систем, підвищенні ефективності взаємодій між учасниками мереж створення цінності для споживачів. З урахуванням ...
 • Адміністративно-територіальна реформа та децентралізація влади. Впровадження успішного досвіду Польщі в Україні 

  Мартинюк, Олександр І.; Martynyuk, Alexander (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статтю присвячено аналізу економіко-правових засад, змісту й послідовності реалізації адміністративно-територіальної реформи та організації місцевої влади в Україні. Визначено ключові умови успішного втілення адміністрат ...
 • Управління залученими ресурсами банку в умовах циклічного розвитку економіки України 

  Бернацька, Ольга О.; Bernatska, Olga; Чуб, Павло Михайлович; Chub, Pavlo; Чуб, Павел Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено зміни ключових показників розвитку економіки країни (індекс приросту ВВП, індекс приросту споживчих цін, середній курс іноземної валюти, індекс зростання реальної заробітної плати) на всіх фазах ...
 • Аналіз факторів капіталізації підприємства 

  Літвінов, Олександр С.; Litvinov, Oleksandr; Ніколаєва, Антоніна В.; Nikolaieva, Antonina (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуто основні світові та вітчизняні підходи щодо визначення поняття ринкової капіталізації. Зосереджено увагу на складності та багатоаспектності економічного поняття «капіталізації». Узагальнено основні підходи ...
 • Концептуальні підходи до управління лояльністю споживчів у системі холістичного маркетингу підприємства 

  Федорченко, Андрій Васильович; Fedorchenko, Andriy; Федорченко, Андрей Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті представлене узагальнення концептуальних підходів і напрямків практичної реалізації процесів формування і управління споживчою лояльністю в системі холістичного маркетингу підприємства на основі ланцюгів створення ...
 • Потенціал розвитку партнерських програм маркетингу за зміни контингентів і досвіду спільнот споживачів 

  Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович; Шафалюк, М. С.; Shafalyuk, M. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті показано значущість і роль розвитку спільнот споживачів й ком’юніті-менеджменту для сучасного маркетингу. Досліджено актуальні проблеми і можливості прогресивного розвитку партнерських маркетингових програм за ...

View More