Now showing items 1-20 of 276

  • Сучасні тенденції в розвитку агроінновацій 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlai, Vira; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
   Проаналізовано сучасні тенденції в розвитку агроінновацій як ключового чинника підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств агробізнесу. Доведено важливість впровадження інновацій на всіх ланках бізнес-процесів ...
  • Щодо формування стратегічних орієнтирів переробної галузі тваринництва в Україні 

   Єранкін, Олександр Олександрович; Erankin, Oleksandr; Еранкин, Александр Александрович; Корчомна, Карина Вячеславівна (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2020-11)
   Стаття присвячена ідентифікації стану розвитку галузі тваринництва та продуктів її переробки в Україні, ідентифікації сприятливих трендів споживання продуктів переробки продукції тваринництва в Україні та світі та розробці ...
  • Сільська поселенська мережа України: виклики, тренди, перспективні вектори розвитку 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, Vira G.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
   Розкрито сучасні тенденції, характерні особливості сільської поселенської мережі України в умовах трансформаційних змін. Здійснено аналіз ключових факторів, які обумовлюють наявну ситуацію. Обґрунтовано перспективні вектори ...
  • Агропромислова інтеграція як мейнстрим розвитку вітчизняного агробізнесу 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, Vira G.; Кудлай, Вера Григорьевна (Mykolas Romeris University, 2019)
  • Інновації – філософія сучасного ведення бізнесу в агропромисловому комплексі України 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, Vira; Кудлай, Вера Григорьевна (Херсонський національний технічний університет, 2019-04)
  • Обгрунтування доцільності впровадження зрошення в агарному підприємстві 

   Дем’яненко, Сергій Іванович; Demianenko, Sergei; Демьяненко, Сергей Иванович; Фомічов, М. В.; Fomichov, М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
   статті досліджено доцільність запровадження системи зрошення в конкретному аграрному підприємстві. Проаналізовано показники урожайності основних сільськогосподарських культур за останні п'ять років, динаміку середньорічної ...
  • Стратегічний менеджмент інновацій, як пріоритетний напрям розвитку підприємств 

   Ткаченко, Поліна Володимирівна; Tkachenko, Polina; Ткаченко, Полина Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
   У тезах розглянуто взаємозв’язок сучасного етапу розвитку економіки із тенденціями стратегічного менеджменту інновацій. Визначено основні етапи побудови ефективної системи реалізації стратегічного менеджменту інновацій ...
  • Моделювання показників ефективності молочного скотарства 

   Іваненко, В. Ф.; Іваненко, Федір Вікторович; Ivanenko, F. V.; Иваненко, Фёдор Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
  • Кадрові питання в умовах цифрової економіки 

   Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitaliy; Чабан, Виталий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
  • Агроінновації: модний тренд чи необхідність? 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, Vira G.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
   У статті проаналізовано агроінновації та їх важливість у зв’язку з сучасними соціально-економічними, екологічними викликами та проблем сучасного суспільства. Розглянуто особливості агроінновацій в різних сферах агробізнесу ...
  • Особливості управління аграрними підприємствами за концепцією ощадного виробництва 

   Коваль, Павло Васильович; Koval, Pavlo; Коваль, Павел Васильевич (Інститут аграрної економіки УААН, 2012)
   The article describes the features of management in agricultural enterprises in context of complex global challenges. Methodical approaches and especially the use of management systems based on the concept of lean production ...
  • Управління економічним зростанням аграрних підприємств 

   Коваль, Павло Васильович; Koval, Pavlo; Коваль, Павел Васильевич (Інститут аграрної економіки УААН, 2012)
   An article describes the features of management of growth of agricultural enterprises within the framework of the stages of their activity cycle and suggests technique of analysis and optimization of financing operations ...
  • Особливості аналізу витрат інноваційної діяльності підприємств агробізнесу 

   Ткаченко, П. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-19)
  • Експортні можливості України на світовому ринку аграрної продукції 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, Vira G.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-19)
  • Виклики та напрямки модернізації бізнес-освіти 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, Vira G.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05)
  • Актуальні проблеми розвитку ринку молока і молочних продуктів 

   Савицька (Кудлай), Віра Григоріївна; Kudlay, Vira G.; Кудлай, Вера Григорьевна; Кудлай, Віра Григоріївна (ННЦ Інститут аграрної економіки, 2002)
   Розглядаються актуальні проблеми розвитку ринку молока і молочних продуктів та, враховуючи специфіку молочних продуктів, пропонуються перспективні шляхи розвитку даного ринку.
  • Маркетинговий підхід у ціноутворенні 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, Vira G.; Кудлай, Вера Григорьевна (АФ "Аналітик", 2006)
   Досліджуються моделі цінової політики підприємств в ринкових умовах та обгрунтовується необхідність впровадження системи прийняття стратегічних рішень з цінової політики на основі маркетингових цінової чутливості споживачів.
  • Актуальні проблеми ціноутворення на підприємствах в сучасних умовах 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, Vira G.; Кудлай, Вера Григорьевна (Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, 2006)
   Статтю присвячено дослідженню напрямків політики ціноутворення на основі використання маркетингового підходу, враховуючи об’єктивну необхідність в застосуванні комплексного аналізу діяльності підприємства та існуючі тенденції ...
  • Теоретичні основи системи маркетингових комунікацій на сучасному ринку 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, Vira G.; Кудлай, Вера Григорьевна (АФ "Аналітик", 2006)
   Досліджується питання маркетингової політики комунікцій та обгрунтовується необхідність її впровадження в сучасних умовах.
  • Шляхи вдосконалення функціонування молокопродуктового підкомплексу 

   Савицька (Кудлай), Віра Григоріївна; Kudlai, V. G.; Кудлай, Вера Григорьевна; Кудлай, Віра Григоріївна (Інститут аграрної економіки, 2001)
   Аналізується виробництво молока, кількість, структура та продуктивність великої рогатої худоби в господарствах різних форм власності, а також обгрунтовуються заходи щодо вдосконалення діяльності виробників та переробників молока.