Now showing items 21-40 of 259

  • Дослідження грейдингової системи оплати праці 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlai, V. G.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Тернопільський національний економічний університет», 2014-01)
   Досліджується застосування та особливості грейдингової системи оплати праці на вітчизняних підприємствах.
  • Роль агрохолдингів у розвитку орендних земельних відносин України 

   Зарицька, Наталія Петрівна; Zarizka Natalya (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Дослідження присвячене розвитку агрохолдингів в Україні. Висвітлено роль агрохолдингів у розвитку орендних земельних відносин. Розглянуто ефективність діяльності даних компаній в умовах оренди землі на сучасному етапі.
  • Розвиток ринку молока і молочних продуктів в Україні 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, Vira G.; Кудлай, Вера Григорьевна (ННЦ Інститут аграрної економіки, 2003)
   Розглядається стан та перспективи розвитку ринку молока і молочних продуктів.
  • Актуальні питання мотиваційної складової менедженту персоналу в агропромислових формуваннях 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, V.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-15)
   У статті розглянуто актуальні питання стану трудової мотивації як складової менедженту в агропромислових формуваннях, а також визначено основні напрямки вдосконалення методів мотивації з метою підвищення трудової активності ...
  • Проблемні аспекти та особливості вивчення дисципліни «Менеджент персоналу» 

   Кудлай, Віра Григоріївна (ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012)
  • Глобалізація і виклики для аграрної економічної науки України у ХХІ столітті 

   Дем’яненко, Сергій Іванович; Демьяненко, Сергей Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-04)
   Challenges which are caused by the globalization before Ukrainian agrarian economic science and ways of their overcoming are examined. The accent is done on the revision of foundations of economic theory and transition to ...
  • Управління чи менеджмент: теорія і практика в діяльності підприємства 

   Сас, Олександр Олександрович; Sas, O. O.; Сас, Александр Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
   У статті досліджено поняття «управління» та «менеджмент». Окреслено різницю та спектр застосування даних термінів. Виявлено, що поняття «менеджмент», відноситься до процесу управління та організації діяльності в організаціях. ...
  • Теоретико-методологічні засади формування цінової політики підприємства 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlai, Vira G.; Кудлай, Вера Григорьевна (Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка, 2006)
   Статтю присвячено дослідженню теоретико-методологічних засад формування цінової політики підприємства на основі використання маркетингового підходу, враховуючи об’єктивну необхідність в застосуванні комплексного аналізу ...
  • Актуальні проблеми розвитку регіонального ринку молока і молокопродуктів 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlai, V. G.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
   Статтю присвячено дослідженню основних принципів формування і функціонування регіонального ринку молока і молокопродуктів, розробці й обґрунтуванню перспективних напрямів його розвитку та удосконаленню діяльності суб’єктів ...
  • Проблемні аспекти та особливості вивчення дисципліни «Менеджмент персоналу» 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlai, V. G.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-21)
  • Актуальні аспекти організації рекламної кампанії підприємства «Нісан-Україна» 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, Vira G.; Кудлай, Вера Григорьевна (НВФ "Студцентр", 2006)
   Досліджуються теоретичні і практичні аспекти управління процесами маркетингової діяльності підприємства, а також становлення та функціонування рекламної діяльності, проблеми удосконалення проведення рекламних кампаній і ...
  • Стан і проблеми розвитку ринку молока і молочних продуктів 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlai, V. G.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
   Розглянуто проблемні аспекти формування і функціонування ринку молока та молочних продуктів в Україні. Обґрунтовано перспективні напрями розвитку ринку молока і молочних продуктів.
  • Перспективи розвитку ринку кондитерських виробів 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, Vira G.; Кудлай, Вера Григорьевна (ННЦ Інститут аграрної економіки, 2005)
   Здійснено аналіз сучасного стану розвитку кондитерського ринку України з метою обґрунтування перспективних напрямків його розвитку, а також удосконалення діяльності суб’єктів ринку. Сформульовано низку завдань, які потрібно ...
  • Взаємозв’язок потреб, мотивів і стимулів у мотиваційному процесі аграрних формувань 

   Стрельбіцька, О. П.; Strelbizka O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
   Стаття містить основні результати досліджень проблематики теоретико-методологічних особливостей взаємозв’язку потреб, мотивів, стимулів у мотиваційному процесі аграрних формувань. Розглянуто сутність основних факторів мотивації.
  • Специфіка впровадження збалансованої системи показників (ЗСП) у аграрному підприємстві 

   Коваль, Павло Васильович; Koval, Pavlo; Ткаченко, Наталія В.; Tkachenko, Nataliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-17)
   У статті висвітлено сучасні підходи щодо удосконалення та розвитку системи менеджменту в підприємстві в умовах посилення конкуренції та глобалізаційних процесів. Зроблено спробу розробити та обґрунтувати можливості ...
  • Економічні чинники підвищення ефективності молочної галузі аграрних підприємств 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlai, V. G.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2003)
  • До питання про зміст та розвиток економічної освіти в Україні 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlai, V. G.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12)
  • Молоко і молокопродукти у споживчому балансі населення України 

   Савицька (Кудлай), Віра Григоріївна; Kudlay, Vira G.; Кудлай, Вера Григорьевна; Кудлай, Віра Григоріївна (ННЦ Інститут аграрної економіки, 1999)
   Проведено дослідження структури споживання молока і молокопродуктів в динаміці, залежно від розміру середньодушового сукупного доходу домогосподарств та у різних регіонах України.
  • Розвиток конкуренції на ринку молочних продуктів в Україні 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, Vira G.; Кудлай, Вера Григорьевна (ННЦ Інститут аграрної економіки, 2006)
   Досліджується розвиток конкуренції на ринку молочних продуктів в Україні, а також пропонуються заходи щодо удосконалення процесів формування конкурентних переваг молокопереробних підприємств України та обґрунтовуються ...
  • Організація реклами молока і молочних продуктів 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlai, V. G.; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002)