Show simple item record

dc.contributor.authorКолодій, Анатолій Миколайович
dc.contributor.authorKolodiy, A. M.
dc.contributor.authorКолодий, Анатолий Николаевич
dc.contributor.authorКолодій, О. А.
dc.contributor.authorKolodiy, O. A.
dc.date.accessioned2019-04-09T07:25:56Z
dc.date.accessioned2021-01-20T11:56:05Z
dc.date.available2019-04-09T07:25:56Z
dc.date.available2021-01-20T11:56:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationКолодій А. М. Ціннісно-правові засади інтеграційного процесу України / А. М. Колодій, О. А. Колодій // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Навч.-наук. ін-т «Юридич. ін-т» ; редкол.: А. М. Колодій (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – № 17. – С. 7–17.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/27557
dc.description.abstractУ статті досліджуються ціннісно-правові засади інтеграційного процесу України шляхом з’ясування загального розуміння ціннісно-правових засад, аналізу сутності інтеграційного процесу України та випливу ціннісно-правових засад на інтеграційний процес України. У зв’язку із цим формулюються висновки та пропозиції стосовно правової основи інтеграції до Європейського Союзу, визначення інтеграційного процесу України, його форм, впливу ціннісно-правових засад на інтеграційний процес України.uk
dc.description.abstractThe article analyzes the value-legal principles of Ukraine’s integration process by finding a common understanding of the values-legal principles, analyzing the essence of the integration process of Ukraine and the emergence of value-legal principles for the integration process in Ukraine. In connection with this, the conclusions and proposals on the legal basis for integration into the European Union are formulated, the definition of the integration process of Ukraine, its forms, the influence of the value-legal principles on the integration process in Ukraine.uk
dc.description.abstractВ статье исследуются ценностно-правовые основы интеграционного процесса Украины путём рассмотрения общего понимания ценностно-правовых основ, анализа сущности интеграционного процесса Украины и влияния ценностно-правовых основ на интеграционный процесс Украины. В связи с этим формулируются выводы и предложения относительно правовой основы интеграции в Европейский Союз, определения интеграционного процесса Украины, его форм, влияния ценностно-правовых основ на интеграционный процесс Украины.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectціннісно-правові засадиuk
dc.subjectінтеграційний процес Україниuk
dc.subjectуніфікаціяuk
dc.subjectгармонізаціяuk
dc.subjectадаптаціяuk
dc.subjectстандартизаціяuk
dc.subjectцінність інтеграційного процесу Україниuk
dc.subjectvalue-legal principlesuk
dc.subjectintegration process of Ukraineuk
dc.subjectunificationuk
dc.subjectharmonizationuk
dc.subjectadaptationuk
dc.subjectstandardizationuk
dc.subjectvalue of the integration process in Ukraineuk
dc.subjectценностно-правовые основыuk
dc.subjectинтеграционный процесс Украиныuk
dc.subjectунификацияuk
dc.subjectгармонизацияuk
dc.subjectадаптацияuk
dc.subjectстандартизацияuk
dc.subjectценность интеграционного процесса Украиныuk
dc.titleЦіннісно-правові засади інтеграційного процесу Україниuk
dc.title.alternativePrincipal Legal Bases integrated Process in Ukraineuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc340.1uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record