Останні додані

 • Сучасні тенденції лізингового фінансування інвестиційних проектів в Україні 

  Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetyana; Майорова, Татьяна Владимировна; Шуплат, Олена Михайлівна; Shuplat, Olena; Шуплат, Елена Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Визначити проблеми та обґрунтувати шляхи розвитку лізингового фінансування інвестиційних проектів в Україні. Методологія. У роботі застосовано сукупність методів наукового пізнання, серед яких методи ...
 • Концепція оцінки та збереження капіталу сталого розвитку сільськогосподарських підприємств 

  Сокіл, Олег Григорійович; Sokil, Oleg (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Вивчення й аналіз наукових підходів щодо окреслення концепції оцінки та збереження капіталу сталого розвитку сільсько господарських підприємств. Методологія. Автором були досліджені методи оцінки ...
 • Методологічні засади бухгалтерського обліку основних засобів у контексті запровадження НП(С)БОДС для закладів вищої освіти 

  Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana; Ларикова, Татьяна Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Дослідити порядок визнання та оприбуткування основних засобів відповідно до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби», визначити проблемні питання при визнанні та встановленні первісної вартості основних засобів та ...
 • Попит на адресну інформацію та облікові можливості її пропозиції 

  Кіндрацька, Любомира Максимівна; Kindratska, Liubomyra Maksymivna; Киндрацкая, Любомира Максимовна; Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olha Eduardivna; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Метою публікації є намагання визначити місце і роль інформації у системі управління підприємством. Методологія. У процесі дослідження застосовані загальнонаукові та специфічні методи. Методи індукції та ...
 • Методичні основи аналізу основних засобів в установах державного сектору 

  Заросило, Аркадій Петрович; Zarosilo, Arkadiy; Заросило, Аркадий Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Визначити сутність і види основних засобів в установах державного сектору, дослідити структуру та динаміку основних засобів, узагальнити методичні основи аналізу основних засобів для установ державного ...
 • Нормативно-правове регулювання обліку нематеріальних активів підприємств: проблеми та перспективи 

  Дядюн, Олена Олександрівна; Diadiun, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Визначення сучасного стану нормативно-правового забезпечення обліку нематеріальних активів підприємств, виділення проблемних аспектів та формування пропозицій щодо можливих векторів його подальшого ...
 • Критичний аналіз концепцій інтегрованої звітності корпоративних підприємств 

  Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Критично проаналізувати існуючі концепції інтегрованої звітності корпоративних підприємств. Методологія. Теоретико-методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання та системний ...
 • Модель уніфікованої форми звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

  Тимченко, Олена Миколаївна; Tymchenko, Olena; Тимченко, Елена Николаевна; Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sybirianska, Yuliia; Сибирянская, Юлия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні структури уніфікованої форми звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, її змістовного наповнення. Методологія. Здійснено порівняльний ...
 • Податкова політика України в умовах євроінтеграції: проблеми і перспективи 

  Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla Arkadiivna; Славкова, Алла Аркадьевна; Ватаманюк, Ольга Сергіївна; Vatamaniuk, Olha (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Метою дослідження є обґрунтування перспективних напрямів реалізації податкової політики України в умовах євроінтеграції, спрямованих на підвищення фіскальної ефективності податкової системи держави та ...
 • Бюджетна безпека як поняття сучасної фінансової науки 

  Захожай, Костянтин Валерійович; Zakhozhay, Kostyantyn; Захожай, Константин Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Оцінка бюджетної безпеки України як складової сучасної фінансової науки для оптимізації взаємовідносин між усвідомленими економічними загрозами і бюджетними ресурсами, що мають протидіяти цим загрозам. ...
 • Перспективи використання екскроу-рахунків в Україні 

  Громницька, Ірина Юріївна; Hromnytska, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Дослідити особливості відкриття та ведення ескроу-рахунків в зарубіжних країнах і визначити проблеми та перспективи їх запровадження в Україні. Методологія. Автором здійснено порівняльний аналіз порядку ...
 • Боргова політика в Україні: концептуальні засади та прагматичні аспекти 

  Бенч, Лілія Ярославівна; Bench, Liliya; Бенч, Лилия Ярославовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Мета роботи полягає у дослідженні тенденцій і проблем боргової політики в Україні для розробки напрямів її вдосконалення. Методологія. Проаналізовано боргову політику в Україні, узагальнено підходи до ...