Now showing items 68-78 of 78

  • Теорія економічних циклів і криз: історія і сучасність 

   Кириллова, Галина Юліївна; Kyryllova, Galyna; Ткаченко, Олена Вадимівна; Tkachenko, Olena (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   З переходом ринкової економічної системи до індустріального виробництва економічний розвиток набув циклічного характеру. І хоча економічні цикли початкового періоду і сучасні суттєво різняться між собою, проблема циклічних ...
  • Трансформація структури власності європейських компаній під впливом поширення програм участі персоналу у прибутках корпорацій 

   Черпак, Антоніна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-08)
   У статті викладено результати дослідження впливу на європейську модель корпоративного управління практики реалізації програм участі персоналу у прибутках, визначено переваги для корпорацій і працівників щодо реалізації ...
  • Трансформація фінансових ресурсів у капітал 

   Потій, Ванда Зіновіївна; Куліш, Ганна Петрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11)
   У статті досліджено сутність фінансових ресурсів і капіталу підприємства. Сформульовано теоретичні підходи трансформації фінансових ресурсів у капітал.
  • Удосконалення кадрового потенціалу інноваційних підприємств на основі компетентнісного підходу 

   Герасименко, Оксана Олександрівна; Курко, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-22)
   Наведено модель компетенцій працівників інноваційного підприємства; виокремлено методи та інструменти удосконалення кадрового потенціалу інноваційних підприємств.
  • Управління портфелем брендів підприємств 

   Шпір, М. Ф. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-24)
   У статті критично опрацьовано підходи до забезпечення ефективності маркетингового управління портфелями брендів.
  • Формування системи контролінгу витрат як фактор конкурентоспроможності та стійкого розвитку підприємства 

   Одінцова, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11)
   У статті визначено роль контролінгу витрат для забезпечення конкурентоспроможності підприємства і його збалансованого стійкого розвитку, обґрунтовано доцільність і розглянуто основні етапи формування системи контролінгу витрат.
  • Формування та функціонування системи продажу на ринку автозапчастин 

   Савич, Олександр Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розглянуто питання управління системами продажу на вітчизняному ринку автозапчастин. Сформульовані методи уникнення конфліктів у каналах розподілу. Визначено фактори формування попиту на ринку автозапчастин. Запропоновано ...
  • Функції благоустрою та закономірності його розвитку 

   Фролова, Г. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті розкрито сутність основних методологічних функцій благоустрою населених пунктів, до яких віднесено евристичну, об’єднуючу, інтегруючу, ідеологічну та інформаційну. Визначено закономірності розвитку благоустрою, ...
  • Ціннісно-орієнтоване управління підприємством: ресурсні аспекти 

   Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-24)
   Розглянуто підходи до визначення сутності поняття «цінність» та проаналізовано взаємозв’язок ціннісно-орієнтованого управління із сучасними положеннями ресурсної теорії у контексті її еволюції. Досліджено механізм формування ...
  • Інноваційні технології аналізу фінансових результатів діяльності банку 

   Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-13)
   У статті розглянуто питання моделювання динаміки доходів залежно від рівня ресурсного потенціалу банка, який пропонується вимірювати розміром загальних активів банку. Порівняння фактичних доходів з розрахунковою величиною, ...
  • Інтелект-карти - сучасні інноваційні соціальні технології навчання в системі освіти 

   Терещенко, Наталія Володимирівна; Tereshchenko, N. V.; Терещенко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   В статті пропонується новітній метод мислення та навчання на основі інтелект-карт, який є продуктивнішим в порівнянні з традиційною системою запису інформації та продукування знань.