Now showing items 73-78 of 78

  • Формування системи контролінгу витрат як фактор конкурентоспроможності та стійкого розвитку підприємства 

   Одінцова, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11)
   У статті визначено роль контролінгу витрат для забезпечення конкурентоспроможності підприємства і його збалансованого стійкого розвитку, обґрунтовано доцільність і розглянуто основні етапи формування системи контролінгу витрат.
  • Формування та функціонування системи продажу на ринку автозапчастин 

   Савич, Олександр Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   Розглянуто питання управління системами продажу на вітчизняному ринку автозапчастин. Сформульовані методи уникнення конфліктів у каналах розподілу. Визначено фактори формування попиту на ринку автозапчастин. Запропоновано ...
  • Функції благоустрою та закономірності його розвитку 

   Фролова, Г. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   У статті розкрито сутність основних методологічних функцій благоустрою населених пунктів, до яких віднесено евристичну, об’єднуючу, інтегруючу, ідеологічну та інформаційну. Визначено закономірності розвитку благоустрою, ...
  • Ціннісно-орієнтоване управління підприємством: ресурсні аспекти 

   Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-24)
   Розглянуто підходи до визначення сутності поняття «цінність» та проаналізовано взаємозв’язок ціннісно-орієнтованого управління із сучасними положеннями ресурсної теорії у контексті її еволюції. Досліджено механізм формування ...
  • Інноваційні технології аналізу фінансових результатів діяльності банку 

   Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-13)
   У статті розглянуто питання моделювання динаміки доходів залежно від рівня ресурсного потенціалу банка, який пропонується вимірювати розміром загальних активів банку. Порівняння фактичних доходів з розрахунковою величиною, ...
  • Інтелект-карти - сучасні інноваційні соціальні технології навчання в системі освіти 

   Терещенко, Наталія Володимирівна; Tereshchenko, N. V.; Терещенко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
   В статті пропонується новітній метод мислення та навчання на основі інтелект-карт, який є продуктивнішим в порівнянні з традиційною системою запису інформації та продукування знань.