Recent Submissions

 • Оптимальний розмір запасу підприємства за умови гамма-розподіленого попиту 

  Манжос, Тетяна Василівна; Тертична, Олена Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Вивчається питання про оптимальний розмір товарного або виробничого запасу підприємства та мінімальні витрати на його закупівлю, зберігання і можливу дефіцитність у випадку, коли диференціальна функція розподілу ймовірностей ...
 • Формування та функціонування системи продажу на ринку автозапчастин 

  Савич, Олександр Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Розглянуто питання управління системами продажу на вітчизняному ринку автозапчастин. Сформульовані методи уникнення конфліктів у каналах розподілу. Визначено фактори формування попиту на ринку автозапчастин. Запропоновано ...
 • Модель та генетичний алгоритм визначення оптимальних транспортних маршрутів для портових операторів 

  Ситник, Ніна Василівна; Черненко, С. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті розглянуто сукупність методів, що можуть бути використані при розв’язанні оптимізаційних задач, зокрема, задачі визначення оптимальних транспортних маршрутів для портового оператора, встановлено неефективність ...
 • Застосування методів математичної статистики до аналізу економічних даних 

  Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Лісовська, Валентина Петрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті розглянуто і проаналізовано важливість застосування математичних та статистичних методів в економіці. Показано, що в умовах сучасної української економіки є потреба у підготовці висококваліфікованого економіста, ...
 • Моделювання та управління розвитком малого підприємництва 

  Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Піскунова, Олена Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Представлено концепцію моделювання функціонування малих підприємств в умовах невизначеності ринкового середовища та розвитку малого підприємництва в регіонах України з метою підвищення ефективності управління розвитком ...
 • Дослідження глобальної стійкості нерухомої точки моделі адаптації ринкової ціни 

  Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Розглянуто нелінійну модель адаптації ринкової ціни, яка описуються різницевим рівнянням Ріккера з запізненням. Досліджено проблему побудови області глобальної стійкості рівняння Ріккера.
 • Оцінювання інвестиційної привабливості неоднорідних суб’єктів господарювання 

  Великоіваненко, Галина Іванівна; Мамонова, Катерина Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Стаття присвячена проблемі оцінювання інвестиційної привабливості підприємства з урахуванням впливу зовнішнього середовища. Зокрема, авторами розроблено комплекс моделей оцінювання інвестиційної привабливості, що ґрунтується ...
 • Моделювання адаптивних механізмів і процесів в економіці 

  Коляда, Юрій Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Розкривається сутність адаптивної нелінійної економіки, сформульовано поняття адаптивного економічного механізму. Означено ключові концепти адаптивного економіко-математичного моделювання динаміки, а саме: адаптивна ...
 • Обернені функції в економічних дослідженнях 

  Мельник, Ольга Олександрівна; Блудова, Тетяна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті розглянуто відомі в економіці функції оберненої залежності: функція Енгеля, закон грошового обігу, закон Оукена, крива Філіпса, крива освоєння. Розглянуто функцію комплексної змінної вигляду закону Парето. ...
 • Об’єктивні основи глобального економічного циклу та його механізм 

  Столярчук, Ярослава Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  В статті розкрито теоретико-методологічні засади формування глобального економічного циклу та доведено, що об’єктивною основою його механізму є модифікація циклічної форми руху капіталістичного відтворення в сучасних умовах. ...
 • Врахування психогеномічних відмінностей суб’єктів світової економіки як засоб ефективної інтеграції національного бізнесу до глобальної економіки 

  Іринчина, Інна Борисівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Структурні зрушення у системах економічних інституцій тісно пов’язані з переворотами в усьому суспільному устрої. Поновлюваність кризових явищ у світовій економіці ставить під сумнів дієвість багатьох усталених економічних ...
 • Використання іноземного досвіду фінансування місцевої інфраструктури 

  Буряченко, Андрій Євгенович (ДДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті обґрунтовано необхідність реформування фінансового забезпечення комунальної інфраструктури в Україні. Розглянуто наявні моделі побудови комунальної інфраструктури у світі. Аналізується іноземний досвід фінансування ...
 • Експортний потенціал України на світовому ринку освітніх послуг 

  Оболенська, Тетяна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті обґрунтовано концептуальні засади розвитку державної політики підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів України на світовому ринку освітніх послуг. Сформульовано заходи щодо формування інфраструктури ...
 • Методологія вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу: світовий досвід та його адаптація в Україні 

  Никифоров, Анатолій Євгенович; Nykyforov, Anatoliy (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті проведено аналіз найпоширеніших методологічних підходів і практичних моделей вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу; розкриваються переваги та недоліки систем індикаторів інтелектуального ...
 • Знаходження розміру резерву сировини від встановленого коефіцієнта ризику для меблевого підприємства 

  Блудова, Тетяна Володимирівна; Пастернак, Євген Любомирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті представлена класифікація методів, що використовуються для визначення потреб в сировині на перспективу для ефективного управління матеріальними потоками на меблевому підприємстві. Проаналізовано підприємство ...
 • Основні стратегії розвитку повнофункціональних провайдерів на ринку України 

  Ревуцька, Т. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  В статті розглянуто основні стратегії розвитку широко представлених на ринку України логістичних операторів, що надають послуги аутсорсингу, та шляхи їх трансформації до повнофункціональних ЗРL- та 4РL-провайдерів. Приведено ...
 • Наукові засади управління районоформуванням 

  Фащевський, Микола Іванович; Faschevsky, Mykola; Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oksana; Ольшанская, Александра Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті проаналізовано методологічні основи формування економічних районів. Визначені основні проблеми створення ефективної регіональної моделі господарства в умовах ринково-глобалізаційного економічного простору. ...
 • Продаж товарів у кредит: правовий і податковий аспекти 

  Алексеєнко, Максим Дмитрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті досліджено особливості процедури споживчого кредитування населення.
 • Вектори модернізації теоретичних основ бухгалтерського обліку з метою використання облікової інформації при забезпеченні економічної безпеки підприємства 

  Гнилицька, Лариса Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті обґрунтовано сучасні підходи до формування облікової інформації як внутрішнього ресурсу в забезпеченні економічної безпеки підприємства. Встановлено напрями модернізації теоретичних основ бухгалтерського обліку з ...
 • Облік з метою стратегічного управління як інструмент інтеграції вітчизняних підприємств у світове господарство 

  Шайкан, Андрій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Дана стаття присвячена питанням бухгалтерського обліку, як складової сучасної системи управління підприємством. Автор звертає увагу на важливість правильної побудови взаємодії системи бухгалтерського обліку з принципами ...

View More